Skrýt menu


 

Právní informace a podmínky užívání

Vítejte na těchto webových stránkách (dále jen „stránky“), jejichž vlastníkem a provozovatelem je společnost Amiantit Service GmbH. Tyto stránky provozujeme jako službu jejich návštěvníkům, a to podle níže uvedených podmínek užívání stránek (dále jen „Podmínky užívání”). Užívání těchto stránek znamená souhlas s Podmínkami užívání. V případě nesouhlasu není tyto stránky možno užívat. Amiantit Service GmbH si vyhrazuje právo na změnu obsahu těchto stránek i těchto Podmínek užívání, a to pravidelně a bez předchozího upozornění.


Užívání obsahu stránek

Možnost prohlížení, stahování a tisku obsahu těchto stránek je za těchto podmínek: (a) Obsah je možné užívat pouze pro informační účely. (b) Obsah nesmí být v žádném případě měněn či upravován. Obsah nelze publikovat, šířit, využívat pro přípravu odvozených prací, ani jinak používat jiným způsobem, než je výslovně povoleno v těchto podmínkách.

Nelze rámovat ani používat rámovací techniky k přiložení ochranné známky, loga nebo jiných vlastnických informací společnosti Amiantit, včetně obrázků, textu, rozvržení stránky či formuláře bez výslovného písemného souhlasu společnosti Amiantit. Nelze používat meta tagy ani jakýkoli jiný „skrytý text“ obsahující název společnosti Amiantit nebo její ochranné známky bez výslovného písemného souhlasu společnosti Amiantit. Nelze používat žádné logo společnosti Amiantit ani jinou jí vlastněnou grafiku či ochrannou známku jako součást odkazu bez výslovného písemného svolení.

Autorská práva

Copyright 2014 Amiantit Co. Veškerá práva vyhrazena. Tyto texty, obrázky, grafika, zvukové soubory, animační soubory, video soubory a jejich uspořádání na internetových stránkách společnosti Amiantit jsou předmětem autorského práva a dalších forem ochrany duševního vlastnictví. Tyto objekty nelze kopírovat pro komerční použití nebo šíření a nesmí být ani pozměňovány či zveřejňovány na jiných stránkách. Některé internetové stránky společnosti Amiantit dále obsahují obrázky, které jsou předmětem autorských práv těch, kdo je poskytli.

Ochranné známky

Není-li uvedeno jinak, jsou veškeré známky zobrazené na stránkách společnosti Amiantit chráněnými známkami společnosti Amiantit, a to včetně jejích jednotlivých hlavních značek (Flowtite, Amiren, Amijack aj.) a loga a emblémů společnosti.

Odmítnutí odpovědnosti

Tyto informace se společností Amiantit podávají tak, jak jsou, bez jakékoli záruky, ať už výslovné nebo naznačované, a to včetně a nevyjímaje předpokládané záruky prodejnosti, vhodnosti pro jakýkoli konkrétní účel, a právní nenapadnutelnosti. Přestože jsou zde poskytnuté informace považovány za správné, mohou obsahovat chyby či nepřesnosti.

Prohlášení o výhledu

Internetové stránky, zprávy o vztazích s investory, výroční a průběžné zprávy, výhledy, prezentace, audio a video soubory z událostí (záznamy i živé nahrávky) a jiné dokumenty na těchto webových stránkách obsahují mimo jiné i prohlášení o výhledu odrážející současné názory vedení s ohledem na budoucí události.

Výrazy „očekávat“, „předpokládat“, „domnívat se“, „odhadovat“, „očekávat“, „zamýšlet“, „smět“, „plánovat“, „projektovat“ a „by“ a podobné výrazy označují prohlášení o výhledu. Tato prohlášení jsou poplatná riziku a nejistotám, včetně a nevyjímaje: ekonomický pokles v zemích světa, změny měnových kurzů a úrokových sazeb, zavedení konkurenčních produktů, zvýšené pobídky za tržby a pokles maloobchodních cen veškerých výrobků vyráběných nebo prodávaných společností Amiantit.

V případě výskytu některého z těchto či jiných rizik a nejistot, nebo v případě, že se předpoklady některého z těchto prohlášení ukáží být nesprávné, pak se skutečné výsledky mohou výrazně lišit od výsledků v těchto prohlášeních uvedených nebo zde naznačovaných. Není naším záměrem ani předpokladem zavazovat se k aktualizaci těchto prohlášení o výhledu, která se vztahují pouze k datu jejich zveřejnění.

Odmítnutí udělení licence

Snahou společnosti Amiantit bylo vytvořit promyšlené a internetové stránky plné informací. Doufáme, že vás tato práce naplňuje nadšením, stejně jako nás. Je ovšem nutno uvědomit si, že společnost Amiantit musí své duševní vlastnictví, včetně svých patentů, ochranných známek a autorských práv chránit. V důsledku toho je nutno vzít na vědomí, že na základě těchto stránek nedochází žádným způsobem k udělení licence k duševnímu vlastnictví společnosti Amiantit.

Prohlášení o soukromí

Když navštívíte naše webové stránky, zaznamenává náš webový server název vašeho poskytovatele internetových služeb, webové stránky, z kterých jste k nám přišli, informaci o tom, které z našich stránek jste si prohlédli, a také datum a trvání vaší návštěvy. Společnost Amiantit si váží vašeho zájmu o naše výrobky, a tedy i vaší návštěvy na našich webových stránkách. Ochranu osobních údajů bereme vážně a přejeme si, abyste se při návštěvě našich stránek cítili příjemně. Ochrana vašeho soukromí je pro nás při zpracování vašich údajů velmi důležitá. Údaje shromážděné v průběhu vaší návštěvy na našich stránkách budeme zpracovávat pouze my, a to v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů příslušných zemí, kde jsou webové stránky hostovány. Stránky společnosti Amiantit však mohou obsahovat odkazy na další stránky, na které se postupy ochrany osobních údajů našich stránek nevztahují.

Společnost Amiantit Service GmbH je povinna používat osobní údaje výhradně pro své vlastní účely, nakládat s nimi důvěrně a chránit je proti zneužití v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů, zejména v souladu s německým federálním zákonem o ochraně údajů (BDSG), zákonem o telekomunikacích (TKG) a zákonem o ochraně údajů v dálkových službách (TDDSG). Pokud na těchto webových stránkách poskytnete své osobní údaje, souhlasíte s tím, že tyto údaje mohou být shromážděny, uloženy a zpracovány v souladu s předpisy o ochraně údajů v rozsahu, v jakém je to vhodné a nezbytné.

Tyto webové stránky využívají webovou analytickou službu Google Analytics poskytovanou společností Google, Inc. („Google“). Služba Google Analytics využívá soubory „cookies“, tedy textové soubory umístěné ve vašem počítači, které webovým stránkám pomáhají analyzovat, jak je uživatelé používají. Informace generované souborem cookie o tom, jak webové stránky používáte (včetně vaší IP adresy), budou přeneseny na servery společnosti Google ve Spojených státech amerických a tam budou uloženy. V případě zapnuté anonymizace IP však Google pro členské státy Evropské unie a pro další strany Dohody o Evropském hospodářském prostoru nejprve IP adresu zkrátí / anonymizuje ji. Pouze ve výjimečných případech je úplná IP adresa odeslána na servery společnosti Google v USA a zkrácena tam. Společnost Google použije tyto informace k vyhodnocení toho, jak používáte webové stránky, k sestavování přehledů o aktivitě na webových stránkách pro jejich provozovatele a k poskytování dalších služeb týkajících se aktivit na webových stránkách a využívání internetu. Google může tyto informace také předávat třetím osobám, pokud to vyžaduje zákon nebo pokud tyto třetí osoby zpracovávají informace jménem společnosti Google. Společnost Google nebude vaši IP adresu spojovat s žádnými dalšími údaji, které má v držení. Použití souborů cookies můžete odmítnout zvolením odpovídajícího nastavení prohlížeče, upozorňujeme však, že v takovém případě možná nebudete moci využívat všechny funkce těchto webových stránek. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s tím, že společnost Google vaše údaje zpracovává výše popsaným způsobem a pro uvedené účely.

Tyto webové stránky také příležitostně využívají remarketingovou službu společnosti Google Inc. („Google“). Pomocí této funkce jsou návštěvníkům stránek v rámci reklamní sítě Google zobrazovány reklamní materiály na základě obsahu. Návštěvníkův prohlížeč ukládá soubory zvané „cookies“, tedy textové soubory uložené ve vašem počítači, které umožňují rozpoznat návštěvníky, když navštíví stránky, jež jsou součástí reklamní sítě společnosti Google. Na takových stránkách pak mohou být návštěvníkům zobrazovány reklamy související s obsahem, ke kterému návštěvník dříve přistupoval na webových stránkách s remarketingovou funkcí společnosti Google. Společnost Google podle svých vlastních informací v průběhu tohoto procesu neshromažďuje osobní údaje.

Pokud si přesto nepřejete remarketingovou funkci Google využívat, je možné ji obecně vypnout pomocí vhodného nastavení na adrese http://www.google.com/settings/ads. Další možností je zakázat používání souborů cookies pro zájmové reklamy prostřednictvím organizace Network Advertising Initiative. Řiďte se pokyny na adrese http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp.

Další informace o remarketingové službě společnosti Google a jejích zásadách pro ochranu soukromí najdete na zde: http://www.google.com/privacy/ads/.

Autorská práva pro použité obrázky a grafiku

@ Helder Almeida - Fotolia.com
@ weyo - Fotolia.com
@ Julien Eichinger - Fotolia.com
@ Web Buttons Inc - Fotolia.com
@ Gudellaphoto - Fotolia.com
@ Vladislav Kochelaevs - Fotolia.com