Skrýt menu


VODNÍ ENERGIE

Potrubí Flowtite se používá pro přivaděče vodních elektráren již od počátku 70. let 20. století. Trubky, kolena a tvarovky Flowtite se s velkým úspěchem používají v přivaděčích po celém světě, ať už jde o nízkotlaké velkoprůměrové Kaplanovy systémy či Francisovy turbíny středního rozsahu nebo vysokotlaké turbíny Peltonovy. Díky kombinaci jejich mechanických a chemických vlastností jsou ideální volbou pro vodní elektrárny a jejich přivaděče.

Náhlý nárůst nebo pokles tlaku způsobený náhlou změnou rychlosti kapaliny v potrubním systému se nazývá hydraulický neboli tlakový ráz a je důležitou hodnotou při výpočtech parametrů přivaděče. U potrubních systémů Flowtite činí přibližně 50 % z hodnoty pro potrubí z oceli a tvárné litiny za podobných podmínek. Naše GRP trubky mají toleranci tlakového rázu ve výši 40 % jmenovitého tlaku. Amiantit Evropa nabízí potrubí pro přivaděče od DN 100 do DN 4000 v tlakové třídě PN 6 až PN 32 a třídě tuhosti až SN 10000.

Více informací o systémech pro vodní elektrárny je k dispozici v části "Ke stažení".