Skrýt menu


PRŮMYSLOVÉ APLIKACE

Potrubní systémy Flowtite pro průmyslové aplikace jsou převážně vyráběny pro odvětví průmyslu, hornictví, petrochemický a chemický průmysl. Existuje celá řada subjektů se specializací na strojírenství, konstrukci, dodávky, dohled, montážní služby a hydraulické zkoušky na míru vobených potrubních dílů a tvarovek. Jejich kvalifikovaný personál a pracovníci mají široké odborné znalosti v oblasti řízení průmyslových GRP projektů, mimo jiné v elektrárnách, termosolárních elektrárnách, odsolování, v chemickém průmyslu, v oboru průmyslových odpadních vod, na rybích farmách, v oblasti požárních systémů nebo závodů na výrobu bionafty. Poskytují rovněž individuální pomoc v oboru průmyslových aplikací v případě řešení, speciálních aplikací, instalace a údržby.

ČIŠTĚNÍ CHEMICKÝCH ODPADNÍCH VOD

Rozšířením použitím Flowtite GRP potrubí pro průmyslové aplikace se dosahuje vynikajících výsledků v průmyslových odpadních vodách, nejsložitější sektoru v oblasti čištění odpadních vod. Postupy úpravy odpadních vod jsou navrženy pro různé aplikace. Potrubní systémy Flowtite se používají především pro přepravu a akumulaci kapalin v níže uvedených systémech:

  • neutralizace
  • Oxidace/redukce
  • fyzikálně-chemické čištění
  • biologické čištění
  • flotace

ODSOLOVÁNÍ

Odsolovací provozy zajišťují dodávky pitné vody její výrobou z vody mořské a je zde nutná kvalita a kvalitní rozvod pitné vody. Potrubní systémy Flowtite z GRP mají schopnost odolat jak provoznímu zatížení, tak i externím zátěžím pocházejícím ze strojního zařízení, splňovat místní zdravotní požadavky a zajistit systém odolávající korozi, nulové tlakové ztráty vody, nízké nároky na údržbu s velmi nízkými náklady po dobu jejich životnosti, a umožňit také vysokou rychlost průtoku. Potrubní systém Flowtite z GRP je odolný vůči korozi slanou vodou a pryskyřice používané při výrobě GRP potrubí zajišťují přirozenou odolnost pro pH 1–14.

GRP trubky se spolu s dalšími speciálními GRP tvarovkami ve velké míře používají v těchto případech:

  • sací potrubí mořské vody do zařízení
  • vypouštění solanky ze zařízení
  • potrubí pro interní úpravnu vody
  • rozvod pitné vody

ELEKTRÁRNY

V nových i rekonstruovaných elektrárnách je nutno přepravovat velké množství vody určené pro výrobní i chladicí systémy. Instalací materiálu jako jsou GRP trubky Flowtite je do potrubního systému možné vložit dlouhodobou důvěru, a to při nízkých nákladech na montáž, provoz i údržbu. Proces chlazení probíhá otevřeném nebo uzavřeném okruhu. V prvním případě je mořská nebo říční voda dopravována ze sacího řadu do kondenzátoru a následně se výtlačným potrubím vrací do moře nebo řeky. V případě okruhu uzavřeného jsou nutné chladicí věže, kde se teplota horké vody přicházející z kondenzátorů snižuje a následně se vrací zpět do kondenzátorů. Trubky Flowtite se velké míže používají pro sací potrubí, v čerpací stanici, v hlavním chladicím systému, u vypouštění a podvodních výtoků (výtoky pod mořskou hladinou) i v dalších případech díky speciálním kusům z GRP a vodovodním řadům pro pomocné chlazení. Využívají se i u dalších elektrárenských systémů, např. čistíren vod a požárních sítí.

PAPÍR A CELULÓZA

GRP systémy Flowtite se doporučují také v případě zpracování a dopravy či skladování buničiny, bělicích přípravků, barviv a odpadních látek. V tiskárnách se běžně používají pro přepravu tekutých zbytků s obsahem kyselin a rozpouštědel. Potrubní systémy Flowtite z GRP jsou pro tyto vysoce alkalické a kyselé odpadní látky ideálním řešením. Použitá vinyl esterová pryskyřice umožňuje i přepravu kapalin s vyšší teplotou (až 90 °C).POTRAVINÁŘSTVÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ

Potrubní systémy Flowtite z GRP mají v závislosti na dané zemi potravinářský certifikát pro bezpečnou přepravu a uchovávání příslušných kapalin. Z důvodu nízké tepelné vodivosti a dobré odolnosti vůči agresivním kyselinám, chemikáliím a čistícím kapalinám plynou výhody pro použití při zpracování cukru, vína či oliv v pivovarnictví a konzervárenství.

TĚŽEBNÍ PRŮMYSL

Díky vynikajícím produktovým vlastnostem GRP je potrubí z tohoto materiálu zajímavé i pro těžební průmysl. Pro svou nízkou hmotnost a jednoduchost montáže se trubky Flowtite z GRP používají i při čerpání podzemní vody. Kromě toho jsou čím dál tím víc potřeba i systémy čištění vzduchu. Tím se otevírá široké pole působnosti výrobkům řešeným z GRP. Systémy čištění vzduchu Flowtite přinášejí dobrou chemickou odolnost vůči většině kyselin, chemikálií i dalších korozivních prvků při zvýšené teplotě a tlaku i v podmínkách podtlaku. Zvýšená vynikající mechanická odolnost vůči tlaku a vynikající produktové vlastnosti dělají potrubní systémy Flowtite GRP vynikajícím odpovídajícím materiálem.

MOŘE, LODĚNICE A ZAŘÍZENÍ PŘÍBŘEŽNÍCH STAVEB

Běžne používané mořské vyústění a sání z velkých GRP sestav jsou projektovány tak aby zajistily dlouhou životnost snadnou instalaci pod hladinou moře. Dodávají se přívodní a výtoková potrubí i difuzéry do průměru až 4 m, kdy výroba probíhá v závodu i přímo na lokalitě. V závislosti na podmínkách projektu se navrhují také Y kusy s velkým průměrem, což má velké výhody spojené s montáží i s provozováním potrubí. Díky své vynikající korozní odolnosti vůči mořské vodě, lehkosti a požární odolnosti jsou výrobky Flowtite z GRP oblíbenou volbou v loďařském průmyslu a těžebních plošinách, ať už jde o chladicí okruhy, skladování, přepravu, či konstrukci obecně.