Skrýt menu


AMIJACK

Protlačovací trubky GRP AMIJACK jsou odstředivě lité trubky vyrobené z polyesterové pryskyřice, skleněného vlákna a křemičitého písku. Tyto suroviny jsou přiváděny do rotující formy v určeném množství pro vytvoření kompozitní vrstvené struktury s kompaktní konstrukcí. Suroviny jsou přesně dávkovány speciálním zařízením, které jednotlivé materiály dodává podle konstrukčního vzorce vyráběné trubky. Tímto postupem vzniká velmi kompaktní kompozitní struktura, nutná a velmi důležitá pro protlačování trubek. Díky unikátní konstrukci stěny je zajištěno řádné a bezpečné používání trubek při instalaci a během následného provozu.

Trubky AMIJACK splňují veškeré podmínky normy EN-ISO 25780 a tím zajišťují vynikající kvalitu a přesnost zpracování. V systému kvality společnosti Amiantit jsou definovány konkrétní postupy pro každou fázi výroby trubek od kontroly surovin před výrobu až po zkoušky produktu.

Trubky jsou řešeny pro výstavbu a renovaci potrubí pomocí bezvýkopových metod. Vyznačují se vysokou tuhostí kroužku a řešením spojů, u nichž je vnější průměr podobný vnějšímu průměru trubky.

Trubky AMIJACK se dodávají s vnějším průměrem 427 mm až 2 453 mm. Jsou k dostání ve standardních délkách 1, 2, 3 a 6 m. Na vyžádání jsou k dispozici i jiné délky. Trubky jsou kromě toho k dostání i s jinými druhy spojek.

VÝHODY

Jako GRP trubka skýtá výrobek AMIJACK podobné obecné výhody, které již byly popsány u značky Flowtite. Díky unikátnímu zpracování materiálu se kromě toho nabízejí i některé specifické přednosti a výhody pro použití v případě metody protlačování. Mezi hlavní přínosy protlačování potrubí patří v porovnání s metodou otevřeného výkopu:

 • minimální narušení prostředí, a to zejména ve městech
 • po dokončení protlačování silné, vodotěsné a kompletní potrubí
 • obvykle nízké náklady na montáž v porovnání s výkopovou metodou
 • strukturu potrubí lze řešit individuálně dle požadavků daného projektu
 • vysoká axiální pevnost v tlaku (min. 90 N/mm2)
 • hladký jemný i vnější povrch
 • pružnost materiálu
 • snadné opracování trubek
 • nízká specifická hmotnost GRP materiálu
 • vynikající hydraulické vlastnosti

MATERIÁLOVÉ VLASTNOSTI


Specifická hmotnost materiálu: 20 kN/m3
Podélná pevnost v tlaku: 90 MPa
Bezpečnostní faktor protlačovací síly 3.5
Koeficient Colebrook-White: 0.01mm
Modul pružnosti v ohybu: 11.000 MPa

Standardní tuhost kroužku SN (N/m2) se při zápustných spojkách pohybuje mezi SN 32000 a SN 1000000.

OBLASTI POUŽITÍ

Trubky AMIJACK se používají v případě stavby potrubí pro přepravu a akumulaci vody, srážkové vody, splašků a průmyslových odpadních vod. Montáž trubek probíhá převážně zatlačováním a jejich použití je zejména v těchto případech:

 • výstavba nových kanalizačních potrubí
 • výměna staré kanalizace
 • výstavba kanálů jako ochrany pro plynovod, teplovod aj.
 • silniční a technologické propustky v dopravním strojírenství
 • kabelové kanály pro vedení elektřiny a telekomunikačních kabelů ve městech nebo v oblastech ochrany podzemních vod
 • metoda relining

Více informací o výrobcích AMIJACK je k dispozici zde.