Skrýt menu


Výhody

Vzhledem k výjimečným materiálovým vlastnostem plastu s výztuží skelným vláknem nabízejí vyráběné produkty vynikající přednosti a výhody:

ODOLNOST PROTI KOROZI

 • Prokazatelně dlouhá životnost
 • Nejsou zapotřebí vnitřní výstelky, povlaky, katodická ochrana, obaly ani jiné formy další ochrany proti korozi.
 • Nízké náklady na údržbu
 • Hydraulické vlastnosti jsou v průběhu času v podstatě stálé

NÍZKÁ HMOTNOST
(1/4 HMOTNOSTI LITINOVÝCH TRUB; 1/10 HMOTNOSTI BETONU)

 • Nízké náklady na dopravu (trubky lze zasouvat)
 • Eliminuje potřebu nákladného manipulačního zařízení

VELKÉ STANDARDNÍ DÉLKY
(6 A 12 M)

 • Méně spojů – kratší doba montáže
 • Více naložených trubek znamená nižší přepravní náklady

VYNIKAJÍCÍ HYDRAULICKÉ VLASTNOSTI

 • Extrémně hladký vnitřní povrch
 • Hazen-Williamsův koeficient proudění přibližně C = 150
 • Nízké tření znamená nižší spotřebu energie na čerpání a nižší provozní náklady
 • Manningův koeficient proudění n = 0,009
 • Minimální usazování kalu znamená nižší náklady na čištění
 • Vynikající odolnost proti opotřebení

PŘESNÉ SPOJKY FLOWTITE S ELASTOMEROVÝM TĚSNICÍM SYSTÉMEM “REKA”

 • Těsné, účinné spoje pro eliminaci infiltrace a průsaku
 • Snadné spojování – kratší doba montáže
 • Možné uzpůsobení drobným změnám ve směru potrubí nebo různému sedání půdy bez nutnosti dalších armatur

PRUŽNÝ VÝROBNÍ PROCES

 • Možnost výroby průměru na přání zákazníka pro zajištění maximálního objemu průtoku
 • Možnost výroby délky na přání zákazníka pro zajištění maximální pružnosti

POKROKOVÁ TECHNOLOGIE KONSTRUKCE TRUBEK

 • Několik tříd tlaku a tuhosti pro splnění kritérií projektantů
 • Nižší rychlost tlakové vlny než u jiných trubních materiálů může znamenat nižší náklady při navrhování v případě zvažovaného tlakového a hydraulického rázu
 • Vysoká a stálá kvalita výrobků po celém světě, která vyhovuje nejpřísnějším normám na funkčnost výrobku (ASTM, AWWA, DIN-EN aj.)