Skrýt menu


MONTÁŽ

Dlouhé životnosti a dobré funkčních vlastností trubek Flowtite lze dosáhnout jen správně prováděnou manipulací a montáží. Pro klienta, technika i dodavatele je nutné pochopit, že sklolaminátové (GRP) trubky jsou konstruovány tak, aby využívaly doporučené instalační postupy.

Následující informace představují pouze částečný přehled montážních postupů. Jejich účelem není nahradit samostatné montážní pokyny, které jsou k dispozici a musí být dodrženy bez ohledu na charakter projektu.

PODZEMNÍ (V ZEMI ULOŽENÁ) VEDENÍ

Ve většině případů je tím nejúspornějším řešením instalace pokládka do země. Díky zemině má potrubí potřebnou oporu, není třeba řešit vandalství a poškození. Vzhledem k tomu, že trubky nejsou navrženy tak, aby odolávaly plnému axiálnímu tlaku, je třeba veškeré nekompenzované přítlačné síly vyplývající ze změny směru, T-kusů, redukcí nebo Y-kusů vyrovnávat pomocí opěrných bloků nebo zámkových spojů z důvodu přenosu těchto zátěží na stabilní povrch.

Rovnoměrnou a trvalou oporu potrubí by mělo zajišťovat výkopové lože z vhodného materiálu. Pro zajištění vhodné spojení mezi potrubím a zeminou je nutno použít správný zásypový materiál. Jako materiál pro lože a zásyp lze použít většinu typů hrubozrnných půd.

Vždy po uložení trubky je nutná kontrola maximálního svislého průhybu průměru. Maximální přípustný počáteční průhyb průměru (obvykle vertikální) je u trubek s průměrem DN 250 mm a méně je 2,5 % a pro DN≥300 je 3%. Maximální přípustný dlouhodobý průhyb průměru je 5 % pro průměry DN≥300, a 4 % pro průměr menší. Tyto hodnoty platí pro veškeré třídy tuhosti.

Více informací o instalaci potrubí s podzemním uložením podle AWWA a ATV je k dispozici v části "Ke stažení".

NADZEMNÍ (NAD POVRCHEM ULOŽENÁ) VEDENÍ

U nadzemního uložení je potrubí Flowtite z GRP položeno na podpěrách nebo lůžkách potrubí a upevněno pásky pro zajištění stability. Podpěry jsou obvykle betonové nebo ocelové; upevňovací pásky jsou vyrobeny z oceli. Zde rozlišujeme potrubní systémy vystavené axiálnímu namáhání a systémy axiálnímu namáhání nevystavené.

POTRUBNÍ SYSTÉMY BEZ KOMPENZACE OSOVÉHO NAMÁHÁNÍ

Potrubní systémy bez kompenzace osového namáhání nesou tlak kapaliny, nejsou však určeny pro přenos axiální síly vznikající při změně směru nebo geometrie, případně změny průřezu. Tyto systémy proto vyžadují opěrné bloky nebo jiné podpěry pro rezistenci vůči nevyváženému namáhání. Opěrné bloky se obvykle vyrábějí z armovaného betonu. Je potřeba, aby jimi byla tvarovka zcela obklopena a přítlačná síla se tak bezpečně přenášela na pevný podklad. U potrubních systémů bez kompenzace osového namáhání je nutná důkladná analýza a při kontrole stability je nutno brát v úvahu tlak vody.

POTRUBNÍ SYSTÉMY S KOMPENZACÍ OSOVÉHO NAMÁHÁNÍ

Potrubní systémy s kompenzací osového namáhání, nazývané také biaxiální potrubí a spoje, omezené spoje nebo samokotvící systém, nesou tlak kapaliny a přenášejí také podélné síly nebo ohybové momenty. Jak potrubí, tak spoje mají schopnost kompenzace axiální zátěže. Nevyvážené osové namáhání tak lze kompenzovat potrubím a není zde potřeba opěrných bloků. Pečlivým umístěním podpěr se zajistí udržení axiálního namáhání pod daným limitem. U potrubních systémů s kompenzací osového namáhání je nutný důkladný trojrozměrný statický posudek. Veškerá namáhání a posuny i podpůrné síly se určují pomocí specializovaného počítačového programu. Kvůli axiálnímu namáhání vygenerovanému v tomto systému je obvykle nutné uplatnit potrubí a spoje vyšší tlakové třídy, než je hodnota provozního tlaku. Protože trubky Flowtite mají nižší hodnotu modulu pružnosti než např. ocel, síla působící na komponenty má často nižší hodnotu.

Více informací o nadzemní montáži je k dispozici v části "Ke stažení".

 METODA SLIP LINING – RENOVACE POTRUBÍ

Díky možnosti vyrábět průměry na zakázku lze GRP trubky Flowtite vyrobit v optimální velikosti, aby zapadly do vnitřního průměru stávajícího potrubí. Zajistí se tím maximální proudění při zachování snadnosti montáže.

Dále je možnost smontovat trubky Flowtite mimo dosluhující potrubí a pak je zasunout na příslušné místo. To je možné i v případě nízkého průtoku, pokud je staré potrubí naplněno jen z jedné třetiny.Při zasouvání na dlouhou vzdálenost je možno nasadit na konců potrubí opěrné kroužky a umožnit tak přenos síly spojem bez narušení utěsnění. Toto má význam zejména při renovování tlakových vedení. U velkých průměrů lze potrubí snadno převézt pomocí lehkého vozíku a smontovat na konečné pozici. Díky schopnosti vyrábět variabilní délky lze současně snížit dobu montáže.

Dále je možno aplikovat i montáž metodou tzv. „slip lining“ se zapuštěným spojem, kdy vnější okraj nové trubky těsně zapadne do vnitřního průměru stávajícího potrubí. Použití této metody je možné u tříd SN 5000 a SN 10000 s průměry od 600 do 1 900 mm.

MONTÁŽ POD VODNÍ HLADINOU

GRP trubky se často montují pod vodou, zejména v případě přívodu a vyústění. Usnadněním je možnost spojení trubek a jejich odtažení do příslušné polohy. Při montáži se obvykle používají následující typy spojů:


  • dvojité hrdlové spojky se závěsnými oky pro námořní montáž
  • zámkové spoje
  • laminované či vložkové spoje
  • přírubové spojeKromě těchto typů spojů jsou k dispozici i různé další spoje. Volbu je třeba provést podle požadavků projektu. V závislosti na podmínkách projektu a lokality nebo povětrnostních podmínek se používají různé způsoby montáže. Jedná se o tyto možnosti:


  • Montáž jednotlivých trubek: trubky se spustí do vody a spojují se postupně po jedné;
  • montáž více trubek: provede se předběžná montáž dvou až tří úseků potrubí na pevnině nebo na člunu a následně se spustí na vodu a spojí pod vodou;
  • montáž více trubek spojených do řetězců (tažení)

Konkrétní montážní pokyny pro příslušný projekt obdržíte od svého dodavatele.

Další podrobnosti jsou k dispozici v naší brožuře pro podvodní použití, která je ke stažení zde.