Skrýt menu


MATERIÁLOVÉ VLASTNOSTI

Únosnost vyrobených trubek v obvodovém a axiálním směru je ověřována zkoušením. Dále se provádějí zkoušky tuhosti a průhybu trubky. Všechny tyto zkoušky se provádějí pravidelně podle příručky jakosti Flowtite. Kromě toho se ověřuje i konstrukce a skladba trubek.

 • Na dlouhodobou životnost trubek Flowtite nemá vliv ultrafialové záření.
 • U trubek Flowtite je poměr tangenciálního (obvodového) zatížení a axiální reakce v rozmezí 0,22 až 0,29.
 • Tepelný součinitel axiální roztažnosti a smrštění pro trubku Flowtite činí 24 až 30 x 10–6 cm / cm / °C.
 • V závislosti na provozní teplotě a na typu pryskyřice použité při výrobě trubek a armatur může při vysoké teplotě dojít k ovlivnění tlakové třídy. Speciální řešení na míru pro použití ve vysoké teplotě jsou k dispozici na vyžádání.
 • Doporučená rychlost proudění je u trubek GRP 3,0 m/s. V závislosti na kapalině přepravované v potrubí je možná a akceptovaná i vyšší rychlost proudění.
 • Na základě testů provedených v rámci stávajících montáží trubek Flowtite lze zvažovat hodnotu koeficientu Colebrook-White 0,029 mm. To odpovídá přibližné hodnotě koeficientu proudění Hazen-Williams C = 150. Manningův koeficient je n = 0,009.
 • Vyráběné standardní třídy tuhosti jsou SN 2500, SN 5000 a SN 10000. Jiné třídy tuhosti jsou k dispozici na vyžádání.
 • Trubky Flowtite je možno dodávat v tlakových třídách mezi PN 1 a PN 32.
 • Standardní délka Flowtite je 6, případně 12 m. Na vyžádání je k dispozici i individuálně přizpůsobená délka až do 24 m. Průměr méně než 300 mm je k dispozici pouze ve standardních délkách 6 m.
 • Potrubní systémy Flowtite se dodávají ve jmenovitých průměrech od DN 100 do DN 4000. Na vyžádání jsou k dispozici i větší a přechodové průměry. Místně vyráběný standardní sortiment se liší v závislosti na výrobním zařízení.
 • Trubky Flowtite z GRP mají vynikající odolnost vůči řadě chemických látek.

Níže uvedený seznam vychází z informací poskytnutých výrobci pryskyřic dodávajících svůj materiál výrobním podnikům Flowtite. Slouží tedy pouze pro orientaci a poskytuje pouze informace obecného charakteru. Neznamená ani schválení jakékoli aplikace, neboť společnost Flowtite Technology nemá žádný vliv na podmínky použití ani na prostředky zjišťování prostředí, kterému může být trubka neúmyslně vystavena.