Skrýt menu


Kvalita

Trubky Flowtite z GRP jsou testovány dle požadavků různých norem – např. AWWA nebo ATV. Nejdůležitějšími z nich jsou kvalifikace spojů, počáteční kruhová tuhost, dlouhodobé prohnutí kroužku, dlouhodobý tlak a schopnost odolávat korozi pod napětím.

Trubky a spojovací systémy Flowtite procházejí přísnými zkouškami pro ověření shody s těmito normami. Výsledky dlouhodobého zkoušení ukazují, že bezpečnostní meze jsou vyšší, než se očekávalo a dá se dosáhnout extrapolace až do 150 let.

GRP trubky Flowtite tímto splňují požadavky některých institucí vyžadujících životní cyklus trubek více než 100 let.

  • Předpokládaná hodnota koroze pod napětím pro 50
    let je dle zveřejněných údajů společnosti Flowtite 0,67 %.

  • Předpokládaná hodnota HDB napětí pro 50 let je dle
    zveřejněných údajů společnosti Flowtite 0,65 %.

  • V případě dlouhodobého ohybového napětí na padesát
    let je předpokládaná hodnota zveřejněná společností Flowtite 1,3 %.

Další informace o kvalitě a technických vlastnostech najdete zde.