Skrýt menu


Dodávaný sortiment

Vyráběný potrubní systém Flowtite představuje široký sortiment výrobků splňujících představy a požadavky obcí a odvětví u téměř všech způsobů použití.

Trubky

Potrubní systémy Flowtite se dodávají ve jmenovitých průměrech od DN 100 až po DN 4000. Na vyžádání jsou k dispozici i větší a přechodové průměry. Standardní rozsah průměru v mm je definován takto:
100 · 150 · 200 · 250 · 300 · 350 · 400 · 450 · 500 · 600 · 700 · 800 · 900 · 1000 1100 · 1200 · 1400 · 1600 · 1800 · 2000 · 2200 · 2400 · 2600 · 2800 · 3000

Místně vyráběný standardní sortiment se liší v závislosti na výrobním zařízení. Pro podrobnější informace se kdykoli obraťte na vaši kontaktní osobu v dané lokalitě. Větší průměry než 3 000 až 4 000 mm a jiné průměry jsou k dispozici na vyžádání.
Standardní délky trubek Flowtite jsou 6 a 12 m pro průměry větší než 300 mm. Průměry menší (DN ≤ 300) jsou pak k dispozici pouze ve standardní délce 6 metrů. Na vyžádání jsou k dispozici i délky menší a větší.

Trubky Flowtite lze dodat pro tyto hodnoty specifické počáteční tuhosti:

Třída tuhosti
SN
Tuhost
(N/m²)
Tuhost (ASTM)
(pls)
2500 2500 18
5000 5000 30
10000 10000 72
Standardní třídy tuhosti

Jiné třídy tuhosti jsou k dispozici na vyžádání. Dodáváme i potrubní systémy na zakázku s tuhostí přizpůsobenou potřebám projektu.

Trubky GRP Flowtite se obvykle dodávají v těchto tlakových třídách:

Tlaková třída
PN
Jmenovitý tlak
(bar)
Horní mez
průměru
1 (gravitační) 1 4000
0 0 4000
12 12 4000
16 16 3500
20 20 3000
25 25 2400
32 32 1800
Standardní tlakové třídy

Ne všechny třídy tlaku se dodávají ve všech průměrech a tuhostech. Podrobnější informace získáte kdykoli od svého místního výrobce nebo dodavatele trubek Flowtite. Kontaktní údaje naleznete zde. Dodávají se i potrubní systémy na zakázku s tlakovou třídou přizpůsobenou potřebám projektu.

Klasifikace tlaků trubek byla stanovena podle konstrukčních metod popsaných v mezinárodních normách. Trubky se posuzují při plném provozním tlaku, a to i v případě jejich uložení do maximální doporučené hloubky a s přihlédnutím ke kombinovaným metodám zátěže, jak je uvedeno v těchto normách.

TVAROVKY

Tvarovky jsou nutné v každém potrubí. Formy a výroba tvarovek Flowtite z GRP probíhá za použití stejných materiálů, které se používají k výrobě trubek Flowtite. Tím je možno vyrobit široký sortiment tvarovek, a to standardních i speciálních. Program zahrnuje širokou škálu tvarovek z GRP pro zásobování vodou a systémy odpadních vod, včetně např. kolen, T kusů, odboček, přírub, redukcí, sedel, revizních šachet a prefabrikovaných sestav.

Vedle standardního sortimentu a v závislosti na výrobním místě jsou k dispozici také strojně vyrobené tvarovky z GRP, a to v rozsahu od DN 100 až do DN 800. Počínaje velikostí DN 900 až do maximálního výrobního rozměru se pak používají segmentové a laminátové tvarovky.

Díky přesnému řízení a využití špičkových strojů je zajištěna důsledná kvalita. Na základě použití moderních materiálů a výrobních postupů je možná konstrukce a výroba propracovaných geometrických tvarů a tvarovek s vysokými provozními tlaky, které u tvarovek GRP velkých průměrů dříve k dispozici nebyly.

Sortiment tvarovek dodávaných pro jednotlivé oblasti použití lze nalézt zde.

PŘÍRUBY Z GRP

Volně točivé i pevné příruby GRP se používají ke spojení trubek Flowtite k jiným součástem systému, např. ventily. Nejběžnější metodou těsnění je O-kroužek v drážce pro těsnění v líci na jedné straně. Mohou být použity i jiné metody těsnění. Standardní rozmístění šroubů, podle něhož jsou příruby vyráběny, je ISO 7005. Lze dodat i jiné systémy dimenzování šroubů – např. AWWA, ANSI, DIN a JIS. GRP příruby se dodávají k systémům s axiálním tlakem i bez axiálního tlaku.

PRUŽNÉ OCELOVÉ SPOJKY – TANGENCIÁLNÍ ŠROUB (STRAUB, TEE-KAY, ARPOL AJ.)

Pružné ocelové spojky jsou jedním z preferovaných způsobů v případech spojování trubek Flowtite k trubkám z jiného materiálu a s jiným průměrem. Tyto spojky se skládají z ocelového pláště s vnitřní pryžovou těsnicí manžetou. Lze je použít i při spojování trubek Flowtite dohromady, například při opravách nebo za účelem uzavření.

MECHANICKÉ OCELOVÉ SPOJKY – AXIÁLNÍ ŠROUB (VIKING JOHNSON, HELDEN, KLAMFLEX AJ.)

Mechanické spojky se používají ke spojování trubek z různých materiálů a různých průměrů, a pro jejich přizpůsobení výstupní části příruby. Těchto spojek se používá nesmírné množství, a to včetně rozměru šroubů, počtu šroubů a řešení těsnění. Pokud má dodavatel v úmyslu použít nějaké konkrétní řešení mechanické spojky (značku, model), doporučuje se obrátit se před nákupem na místního prodejce. Zabrání se tím přetížení trubek Flowtite při snaze vytvořit vodotěsný spoj s jiným materiálem.

REVIZNÍ ŠACHTY Z GRP

Revizní šachty a komory se vyrábějí z GRP trubek Flowtite jako nedílná součást zařízení potrubí. Jedná se o monolitické výrobky s definovaným složením a vlastnostmi a jejich konstrukce vychází z trubek a desek Flowtite vyrobených z GRP a spojených dohromady s použitím laminátů z polyesteru a skelného vlákna. Technologií používanou při výrobě GRP šachet a komor je zaručeno zcela dokonalé těsnění, naprostá odolnost vůči korozi, vynikající trvanlivost a bezpečnost obsluhy i údržby.
GRP šachty a komory jsou primárně určeny k těmto účelům:

 • kontrola a údržba stok nebo kanalizace
 • odvětrávání systémů stok nebo kanalizace
 • změna podmínek proudění média (změna směru, změny tlaku, změna průtoku vody)
 • čištění a proplachování stokových systémů nebo kanalizace
 • údržba vodoměrů a tvarovek
 • opláštění čerpacích stanic
 • vtokové vypouštěcí šachty

V závislosti na předpisech dané země splňují dokončené revizní šachty a komory požadavky normy EN 15383 i požadavky na těsnost po instalaci dle EN 1610.

GRP šachty z trubek Flowtite se skládají z materiálů nejvyšší technické úrovně a přinášejí mnoho funkcí a výhod:

 • Odolnost proti korozi
 • Trvanlivost
 • Bezpečnost
 • Nulová údržba
 • Vnitřní a vnější odolnost proti korozi
 • monolitická stavba
 • zamezení průniků do kanalizace
 • zamezení úniků z kanalizace
 • Malá hmotnost
 • Snadná manipulace
 • Vykládka pomocí lehkého vybavení
 • K montáži není nutné těžké vybavení
 • Snadná montáž
 • Časové úspory při montáži
 • Menší potřeba výkopových prací
 • Nulová potřeba těžkých patek
 • Nulová čekací doba na vytvrzení základové desky před instalací
 • Snadná výroba: možnost vyřezání dalších potrubních vstupů pomocí standardního elektrického nářadí
 • Nulová potřeba montáže na místě
 • Injektáž potřeba pouze v malém rozsahu
 • Snadná kontrola
 • Spolehlivý produkt
 • Provozní bezpečnost
 • Rozměrová stálost
 • Jednotné technické řešení

Další informace o šachtách lze nalézt zde

NÁDRŽE A PŘÍSLUŠENSTVÍ

Díky nesmírné pružnosti výroby je možno vyrábět také individuální nádrže a montážní sestavy vyráběné na klíč a konstruované na přání zákazníka. Podrobné informace získáte od svého místního prodejce. Kontaktní údaje naleznete zde.

Nádrže z trubek Flowtite představují systém odolný proti korozi pro podzemní nebo nadzemní uchovávání vody, chemikálií, odpadních vod i jiných tekutin. Nádrže jsou vysoce kvalitní, vyrábějí se podle přísných specifikací a jsou v souladu s mezinárodními normami a registry jako je např. Underwriters Laboratories.
Podrobné informace získáte od svého místního prodejce.

Více informací o systémech nádrží je k dispozici v části "Ke stažení".