Skrýt menu


ÚDRŽBA

Potřeba oprav a údržby GRP trubek má okrajový charakter. Přesto však mohou tyto situace nastat. Může se jednat například o potrubí zatížené vysokým objemem kalů nebo o poškození stávajícího potrubí výkopovými pracemi. Pro tyto případy má společnost Amiantit nabídku těchto služeb:

  • hodnocení a údržba systémů
  • revize a diagnostika nainstalovaných systémů
  • plány údržby již vybudovaných sítí a zařízení
  • opravy a náhrady zařízení