Skrýt menu


PŘEDBĚŽNÁ MONTÁŽ

GRP materiál skýtá vysokou pružnost při navrhování zakázkových a individuálně řešených tvarovek a potrubních prefabrikátů. Subjekty v rámci AMIANTIT Evropa pomohou s konstrukcí těchto prefabrikovaných výrobků těmito službami:

  • výkresy prefabrikovaných dílců za účelem montáže na místě
  • analýza podzemního prostředí
  • dílenská předběžná montáž dílců
  • výroba speciálních tvarovek na místě montáže