Skjul meny


 

RETTSLIGE ANMERKNINGER OG BETINGELSER

Velkommen til denne nettsiden (Nettsiden), som eies og drives av Amiantit Service GmbH. Amiantit Service GmbH forvalter Nettsiden som en tjeneste for sine besøkende, undergitt følgende vilkår og betingelser med hensyn til bruken av Nettsiden ("Vilkår for bruk"). Når du bruker Nettsiden, aksepterer du Vilkårene for bruk; hvis du ikke er enig i Vilkårene for bruk, kan du ikke bruke Nettsiden. Amiantit Service GmbH forbeholder seg retten til å endre innholdet i Nettsiden og disse vilkårene periodisk uten varsel.


Bruk av innholdet i Nettsiden

Du kan se, laste ned og skrive ut innhold fra Nettsiden under følgende betingelser: (a) Innholdet må kun brukes til informasjon; og (b) innholdet må ikke modifiseres eller forandres på noen måte. Du må ikke republisere, distribuere, forberede avledede arbeider, eller bruke innholdet på noen annen måte enn den som er uttrykkelig tillatt her.

Du må ikke ramme inn eller bruke rammeteknikker til å omslutte noe varemerke, logo eller annen beskyttet informasjon (inkludert bilder, tekst, sidelayout eller form) fra Amiantit Nettside uten uttrykkelig skriftlig samtykke fra Amiantit Company. Du må ikke bruke noen metamerker eller noen annen "skjult tekst" som bruker Amiantits navn eller varemerker uten uttrykkelig skriftlig samtykke fra Amiantit Company. Du må ikke bruke noe Amiantit logo eller annen beskyttet grafikk eller varemerke som del av lenken uten uttrykkelig skriftlig samtykke.

Opphavsrett

Copyright 2014 AMIANTIT Co. Alle rettigheter forbeholdes. Tekst, bilder, grafikker, lydfiler, animasjonsfiler, videofiler og deres plassering på Amiantit Internettsider er alle undergitt opphavsrett og annen åndsverksbeskyttelse. Disse objektene må ikke kopieres for kommersiell bruk eller distribusjon, de må heller ikke modifiseres eller settes inn på andre nettsider. Noen Amiantit Internettsider inneholder også bilder som er undergitt opphavsretten til deres leverandører.

Varemerker

Hvis ikke noe annet er angitt, er alle merker som vises på Amiantit Internettsider undergitt varemerkeretten til Amiantit, inkludert hvert av Amiantit's opprinnelige merker (FLOWTITE, AMIREN, AMIJACK...) og firmalogoer og emblemer.

Ingen garantier eller innsigelser

Denne informasjonen blir gitt av Amiantit "som vist" og uten garanti av noe slag, uttrykkelig eller implisitt, inkludert (men ikke begrenset til) noen implisitt garanti for salgbarhet, egnethet for noe spesielt formål, eller ikke-krenkelse. Vi mener at den gitte informasjonen er korrekt, den kan imidlertid inneholde feil eller unøyaktigheter.

Fremsynte uttalelser

Internettsider, publisering av investorforhold, årsregnskap og interimsrapporter, utsikter, presentasjoner, audio- og videofiler fra arrangementer (opptak eller live) og andre dokumenter på denne Nettsiden inneholder blant annet fremsynte uttalelser som reflekterer ledelsens nåværende syn med hensyn til fremtidige hendelser.

Ordene "forutse," "anta," "tro," "anslå," "forvente," "ha til hensikt," "kan," "planlegge," "prosjekt" og "skal" og lignende uttrykk bestemmer fremsynte uttalelser. Slike uttalelser er utsatt for risiko og usikkerheter, inkludert, men ikke begrenset til: en økonomisk nedgang i verdens land; forandringer i valutakurser og rentesatser; lansering av konkurrerende produkter; øket salgsmotivasjon; og nedgang i gjensalgspriser for ethvert produkt som er produsert eller solgt av Amiantit.

Hvis noen av disse eller andre risikoer eller usikkerheter oppstår, eller hvis den antagelsen som ligger til grunn for noen av disse uttalelsene viser seg å være uriktig, kan de virkelige resultatene være vesentlig forskjellig fra de som ble uttrykt eller antydet med slike uttalelser. Vi har ikke til hensikt eller overtar noen forpliktelse til å oppdatere noen fremsynt uttalelse, som kun gjelder for den dato da den ble gitt.

Ingen lisenser

Amiantit har forsøkt å oppnå en innovativ og informativ Internettside. Vi håper at du er like begeistret som vi er over denne kreative innsatsen. Du må imidlertid også forstå at Amiantit må beskytte sine åndsverk, inkludert patenter, varemerker og opphavsrett. Vi ber derfor om forståelse for at det på denne Internettsiden ikke på noen måte gis noen lisenser for Amiantit's åndsverk.

Personvern

Når du besøker vår hjemmeside, vil vår webserver registrere navnet på din internettleverandør, fra hvilken hjemmeside du kommer fra, hvilke aktuelle sider du har vært inne på samt dato og varighet av ditt besøk. Amiantit setter pris på den interesse du har vist for våre produkter og derav følgende besøk på vår hjemmeside. Beskyttelse av persondata tar vi alvorlig, og vi ønsker at du skal føle deg komfortabel og trygg ved besøk på vår hjemmeside. Personvern er veldig viktig for oss ved behandling av dine persondata. Data som blir samlet under ditt besøk på vår hjemmeside, vil kun bli behandlet av oss i henhold til gjeldene regulering om personvern i de ulike land, hvor hjemme-siden er hjemmehørende. Amiantit hjemmeside kan imidlertid inneholde linker til andre hjemmesider, som ikke er dekket av samme regulering for personvern som denne.

Amiantit Service GmbH kan bruke persondata kun for egen hensikt, behandle denne konfidensielt og beskytte denne mot misbruk, i henhold til regulering om databeskyttelse, særskilt Federal Data Protection Act (BDSG), Telecommunication Act (TKG) og Teleservices Data Protection Act (TDDSG). Dersom du legger igjen dine personlige data på denne hjemmesiden, godkjenner du at slik informasjon samles, lagres og behandles innenfor rammen og regulering av databeskyttelse, så langt det er hensiktsmessig og nødvendig.

Hjemmesiden benytter Google Analytics, en webanalytisk tjeneste, som leveres av Google Inc. («Google»). Google Analytics benytter «cookies», som er tekstfiler installert på din datamaskin, for å hjelpe hjemmesiden å analysere hvordan brukere benytter denne. Den informasjonen som genereres av »cookies» om din bruk av hjemmesiden (inkludert IP adresse) vil bli overført til og lagret på servere hos Google i USA. I tilfelle aktivering av IP anonymisering, vil imidlertid Google fjerne eller anonymisere IP adressen for medlemslandene i EU samt øvrige parter i Agreement on the European Economic Area. Kun i unntakstilfelle vil full IP adresse bli sendt til og forkortet av Google servere i USA. Google vil benytte denne informasjonen i den hensikt å evaluere din bruk av hjemmesiden, sammenstille en aktivitetsrapport på hjemmesiden for weboperatører, og fremskaffe andre tjenester relatert til aktiviteter og internt bruk. Google kan også overføre denne informasjonen til tredjepart hvor loven krever dette, eller hvor tredjepart behandler informasjonen på vegne av Google. Google vil ikke knytte din IP adresse sammen med noen andre data hos Google. Du kan avvise bruken av cookies ved valg av hensiktsmessig oppsett på din nettleser, men vær imidlertid oppmerksom på at du da muligens ikke vil få full funksjonsutbytte av denne hjemmesiden. Ved bruk av denne hjemmesiden, så tillater du at dine data behandles av Google, på en slik måte og i den hensikt som beskrevet ovenfor.

Hjemmesiden benytter også av og til remarketing funksjonen til Google Inc. («Google»). Funksjonen benyttes til å presentere besøkende for hjemmesiden, med innholdsrelatert annonsemateriell som en del av annonsenettverket til Google. Nettleseren til besøkende på hjemmesiden lagrer såkalte «cookies», som er tekstfiler lagret i din datamaskin, og som vil gjenkjenne besøkende når de besøker hjemmesider som er del av Google`s annonsenettverk. På disse sidene kan besøkende bli presentert med annonsering, som relateres til innhold som man tidligere besøkte ved å benytte remarketing funksjonen til Google. I henhold til deres egen informasjon, vil ikke Google samle personlige data under denne behandlingen.

Dersom du imidlertid ikke vil benytte denne remarketing funksjonen til Google, kan denne vanligvis kobles ut ved å gjøre nødvendige innstillinger under, http://www.google.com/settings/ads. Alternativt kan du koble ut bruken av cookies for interessebasert annonsering gjennom Network/Advertising Initiativ, ved å følge instruksjonene under, http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp.

Øvrig informasjon om Google remarketing og personvern kan man finne under, http://www.google.com/privacy/ads/.

Copyright for brukte bilder og grafikk

@ Helder Almeida - Fotolia.com
@ weyo - Fotolia.com
@ Julien Eichinger - Fotolia.com
@ Web Buttons Inc - Fotolia.com
@ Gudellaphoto - Fotolia.com
@ Vladislav Kochelaevs - Fotolia.com