Skjul meny


INDUSTRIELLE ANVENDELSER

Flowtite rørsystemer for industrielle anvendelser er hovedsakelig fremstilt for industriell, gruve-, petroleums- og kjemisk industri. Våre enheter er spesialisert i teknologi, konstruksjon, levering, overvåkning, installasjonsveiledning og hydraulisk testing av skreddersydde sammensatte komponenter og rørdeler.De dyktige ansatte har bred kunnskap i å behandle industrielle GRP-prosjekter, blant annet i kraftverk, termiske solkraftverk, avsaltningsanlegg, kjemisk industri, Industrielt avløp, fiskeoppdrettsanlegg, brannslukningssystemer eller biodieselanlegg. Dessuten gis individuell veiledning for spesielle anvendelser, installasjon og vedlikehold.

KJEMISK AVLØPSBEHANDLING

Det omfattende produkt området til Flowtite GRP-rør for industriell bruk bidrar til fremragende resultater i behandling av industrielt avløpsvann, den mest komplekse sektoren når det gjelder avløpsbehandling. Behandlingsprosesser er satt opp for forskjellige anvendelser. Flowtite rør brukes overveiende for væsketransport/lagring i prosessene som er oppført nedenfor:

  • Nøytralisering
  • Oksidasjonsreduksjon
  • Fysisk-kjemiske behandlinger
  • Biologiske behandlinger
  • Flotasjon

AVSALTING

Avsaltingsanlegg sikrer forsyning av drikkevann fra sjøvann og skal sikre kvalitet og god distribusjon av drikkevann. Flowtite GRP-rørsystemer tåler både driftsbelastninger og eksterne belastninger, er i samsvar med lokale helsekrav og sikrer et korrosjonsfritt system, ikke noe vanntap, lavt falltap, lite vedlikeholdsbehov med svært lave levetidskostnader, de tillater også høye vannhastigheter. Et Flowtite GRP-rørsystem er motstandsdyktig overfor korrosjon fra sjøvann, og de polyestere som brukes ved produksjon av GRP-rør gir en naturlig motstand fra pH 1 til 10.

Derfor blir GRP-rør, så vel som spesielle GRP rørdeler mye brukt i:

  • Inntaksrørledninger for sjøvann til anlegget
  • Utløpsrørledninger for saltlake fra anlegget
  • Interne prosessrør i fabrikken
  • Distribusjonsnett for drikkevann

KRAFTVERK

Nye og renoverte kraftverk trenger store mengder vann, både for prosess- og kjølesystemer. Installasjonen av materialer som FLOWTITE GRP-rør gir langvarig tiltro til rørledningssystemet, med lave installasjons-, drifts- og vedlikeholdskostnader. Kjøleprosessen foregår i en åpen eller en lukket krets. I det første tilfellet blir sjø- eller elvevann transportert fra en inntaksledning til kondensatorer, og blir så returnert til sjøen eller elven gjennom en tømmeledning. Den lukkede kretsen krever kjøletårn, der varmt vann som kommer fra kondensatorer blir avkjølt før det returneres til kondensatorene. FLOWTITE rør blir mye brukt for inntak, pumpestasjon, hovedkjølesystem, tømming og undervannsutløp (undersjøisk utløp), og også andre med spesielle GRP deler og vannledninger for hjelpekjøling. De brukes også i andre kraftverkssystemer, som vannbehandling og brannslukningsnett.

MASSE OG PAPIR

Flowtite rørsystemer anbefales også for bearbeiding og transport/lagring av tremasse, blekemidler, farging og avfall. I trykkerier blir de vanligvis brukt for transport av flytende avfall med syreholdig og aggresivt innhold. Flowtite rørsystemer er den perfekte løsningen for disse svært alkaliske og sure avløpsledningene. Den vinylesteren som blir brukt, tillater høyere væsketemperaturer opp til 90° Celsius.MATVARER OG LANDBRUK

Avhengig av land er Flowtite GRP-rørsystemer godkjent for sikker transport og lagring av væsker i forbindelse med matvarer. Sukker-, vin-, oliven-, bryggeri- og hermetikkindustrien drar derfor nytte av GRP's lave termiske konduktivitet og gode motstand mot aggressive syrer, kjemikalier og rengjøringsmidler.

GRUVEDRIFT

De fremragende produktegenskapene til GRP gjør rørledninger av dette materialet også interessant for gruveindustrien. På grunn av den lave vekten og enkle installasjonen, blir Flowtite GRP-rør brukt som brønnrør for å pumpe grunnvann. Dessuten er det et økende behov for luftrensesystemer. Dette åpner et bredt felt for produkter som er laget med GRP. Flowtite luftrensesystemer gir en god kjemisk motstand ved høye temperaturer, trykk og vakuumtilstander mot de fleste syrer, kjemikalier og andre korroderende elementer. De trykkegenskapende og de fremragende produktegenskapene gjør Flowtite GRP-rørsystemer til et vel egnet materiale.

MARIN, SKIPSBYGGING OG OFF-SHORE RIGGER

Ofte brukt i avløp- og inntaksledninger, er store GRP systemer designet for å gi lang levetid og enkel installasjon under vann. Vanninntak og utløp samt diffusorer leveres med opp til 4 m diameter, med kombinert produksjon i verksted og på arbeidsstedet. Y-rør med store diametre blir også konstruert etter prosjektspesifikasjoner og gir store fordeler under installasjon og drift av rørledningene. Den utmerkede korrosjonsbestandigheten mot sjøvann, lav vekt og brannmotstand gjør Flowtite GRP produkter et populært valg for kjølekretser, lagring, transport og generell konstruksjon i skipsbygging og til offshoreplattformer.