Skjul meny


AMIJACK

Amijack GRP rørpressingsrør er sentrifugalstøpte rør av polyester, glassfiber og kvartssand. Råmaterialene blir matet inn i en roterende form i spesifiserte mengder for å danne en komposittstruktur med en kompakt konstruksjon. Råmaterialene blir nøyaktig påført med en spesiell mater som tilsetter de forskjellige materialene i overensstemmelse med designet for det røret som blir produsert. Denne prosessen danner en meget kompakt laminat, noe som er nødvendig og svært viktig for rørpressing. Den unike veggkonstruksjonen sikrer riktig og sikker bruk av rørene under installasjon og senere drift.

Amijack rør oppfyller alle kriterier i standarden EN-ISO 25780, og sikrer dermed en faglig utførelse av utmerket kvalitet og nøyaktighet. Amiantits kvalitetssystem sikrer spesifikke prosedyrer på hvert stadium av rørproduksjonen, fra kontroll av råmaterialer, gjennom rørproduksjonen og til slutt testing av det ferdige produktet.

Rørene er designet for renovering av rørledninger under bakken ved bruk av grøfteløse metoder. De har en høy ringstivhet og en skjøtemetode der den ytre diameteren er nesten lik den ytre rørdiameteren.

Amijack rør leveres med ytre diameter mellom 427 mm og 2453 mm. De tilbys i standard lengder på 1, 2, 3 og 6 m. Andre lengder leveres på forespørsel. Dessuten er rørene tilgjengelige med forskjellige typer koblinger.

Fordeler

Som et GRP-rør, tilbyr Amijack-produktet lignende fordeler som allerede beskrevet for Flowtite-produktet. Dessuten gir den unike materialbearbeidingen noen spesifikke fordeler for rørpressing. Hovedfordelene med rørpressing sammenlignet med åpen grøftemetode er:

 • Minimal påvirkning av miljøet, særlig i byområder
 • En sterk, vanntett, komplett rørledning etter at rørpressningen er avsluttet
 • Vanligvis lave installasjonskostnader sammenlignet med åpen grøfteteknologi
 • Rørstrukturen kan designes individuelt i samsvar med prosjektspesifikke krav
 • Høy aksial trykkfasthet (min. 90 N/mm2)
 • Glatt og jevn ytre flate
 • Elastiske materialegenskaper
 • Enkel maskinering av rør
 • Lav spesifikk vekt på GRP-materialet
 • Utmerkede hydrauliske egenskaper

MATERIALEGENSKAPER


Materialets spesifikke vekt: 20 kN/m3
Aksiell trykkfasthet: 90 MPa
Sikkerhetsfaktor for rørpressings krefter 3.5
Colebrook-White koeffisient: 0.01mm
E-modul i ringretning: 11.000 MPa

Tilgjengelig standard ringstivhet SN (N/m2) med «flush joints» varierer mellom SN 32000 og SN 1000000.

ANNVENDELSER

Amijack-rør brukes i installasjon av rørledninger for transport og lagring av vann, regnvann, avløp og industrielt spillvann. Rørene blir installert overveiende med rørpressing og blir hovedsakelig brukt i:

 • Installasjon av nye avløpsrørledninger
 • Utskiftning av gamle avløpsrør
 • Installasjon av kanaler som beskyttelsesrør for gassrørledninger, varmerørledninger osv.
 • Kulvert
 • Kabelkanaler for elektrisitet og telekommunikasjon i byområder eller områder med restriksjoner for grunnvann
 • Sliplining

Mer informasjon om AMIJACK produkter finnes her.