Skjul meny


AMIREN

Amiren GRP-rørsystemer er hovedsakelig designet for grøfteløs renovering av gravitasjons-avløpssystemer med ikke-sirkulære tverrsnitt. Rørene blir produsert i en diskontinuerlig prosess med spiralformet vikling av kontinuerlig fiber. Polyesterimpregnert kontinuerlig og kuttet glassfiber blir viklet rundt en roterende ikke sirkulær kjerne med kontrollerte sekvenser. Ved bruk av denne teknologien, blir det formet et svært tett laminat som maksimerer bidraget fra de tre grunnleggende råmaterialene: Glassfiber, polyester og sand.

Amiren ikke sirkulære rør oppfyller kvalitetsstandarder og prøvegodkjennelser i mange land i Europa. Blant annet har Amiren-produkter bestått følgende standard tester:

 • Slitasjeprøve iht. DIN EN 295 del 3/DIN19565 del 1, TU (Teknisk universitet) Darmstadt, Tyskland
 • Mekanisk prøve iht. ISO 178, ISO 899-2, DIN EN ISO 527-4, DIN 53479, ISO 172
 • Tetthetsprøve for skjøt, iht. DIN 4060 MPA Dortmund, Tyskland
 • Prøve for høytrykkspylebestandighet iht. utkast DIN 19523, IRO Oldenburg, Tyskland
 • Statisk innknekking test MFPA Leipzig, Tyskland
 • Tetthetsprøve for skjøt iht. ÖNORM B 5163

FORDELER

Amiren rørsystemer forsyner markedet med et produkt som har lave kostnader, langvarige rørløsninger for alle kunder. Den lange listen med egenskaper og fordeler danner et optimalt system for installasjon og livsykluskostnader.

 • Fremragende produktområde
 • Korrosjons- og kjemisk bestandighet
 • Lav vekt (1/10 vekt av betong)
 • Førsteklasses hydrauliske egenskaper
 • Tette, effektive skjøter designet for å hindre lekkasjer
 • Lave vedlikeholdskostnader på grunn av mindre avleiringer og en god selvrensende effekt

Amiren rørsystemer er hovedsakelig tilgjengelig med følgende tverrsnitt:

 • Eggformet
 • Munnformet
 • Pæreformet
 • Parabelformet
 • Ellipseformet

Andre ikke-standard former, designet i overensstemmelse med spesifikasjoner og prosjektkrav, leveres på forespørsel. Standard byggelengder for AMIREN-rør er 2 og 3 m. Variable lengder opp til 6 m kan leveres på forespørsel. Det store produktområdet for AMIREN-systemet omfatter også et utvidet program med segmenterte rørdeler. AMIREN rørseksjoner benyttet til løsninger for avløps installeres nedgravd eller som sliplining.

Rør og rørdeler blir typisk skjøtet med muffer med gummipakninger. Dessuten kan limte og laminerte skjøter leveres på forespørsel. Lamineringens lengde og tykkelse er avhengig av diameter og bruk.

Mer informasjon om AMIREN produkter finnes her.