Skjul meny


SERTIFIKATER

Høy og jevn kvalitetsstandard er et viktig element i Amiantits produksjonsprosesser verden over. Produksjonsstedene blir stadig kontrollert av en tredje part og har offisiell godkjennelse i henhold til ISO 9001 og andre standarder. Engasjert og høyt kvalifisert personale i Amiantits avdelinger for forskning og utvikling verden over sikrer:

  • Kontinuerlig utvikling av produkter og prosesser
  • Teknisk assistanse, overvåkning og utveksling av erfaring mellom fabrikkene
  • Etablering av nye fabrikker samt produksjonsutstyr og reservedeler.

Amiantit er engasjert i å implementere de beste globale fremgangsmåter og å arbeide etter de strengeste internasjonale standarder. Gruppens renommé for kvalitet og produktenes fremragende egenskaper blir underbygget av mange godkjennelser fra ledende sertifiseringsorganer over hele verden:

GRUPPENS GODKJENNELSER

Listen nedenfor viser noen av de utmerkelser og sertifikater som er tildelt Amiantit-gruppen:

ASTM

ASTM International er en av verdens største frivillige organisasjoner for utvikling av standarder - en pålitelig kilde for tekniske standarder for materialer, produkter, systemer og tjenester. I dag spiller ASTM en ledende rolle i å ta opp behovet for standarder på det globale markedet, også for rørindustrien.
Organisasjonens nettside: http://www.astm.org

AWWA

AWWA er den autoritative kilden for trygt vann, som skaffer kunnskap, informasjon og støtte for å forbedre kvaliteten og forsyningen av vann i og utenfor Nord-Amerika. AWWA fremmer offentlig helse, sikkerhet og velferd ved å forene all innsats i vannfellesskapet. Det er et internasjonalt ideelt og pedagogisk selskap og verdens største og eldste organisasjon for fagfolk når det gjelder vann.
Organisasjonens nettside: http://www.awwa.org

TÜV SÜD

Et selskaps konkurranseevne på det internasjonale markedet bestemmes av prosessenes kvalitet. Et kvalitetsstyringssystem som ISO 9001 er et effektivt verktøy for å behandle alle kvalitetskrav som et moderne, innovativt selskap står overfor. TÜV SÜD tilbyr støtte og sertifisering med et system som er skreddersydd etter et selskaps behov.
Organisasjonens nettside: http://www.tuev-sued.de/home_en

KIWA

Kiwa er en uavhengig, høyt kvalifisert organisasjon med sertifisering som kjerne virksomhet. Dette blir understøttet av inspeksjon, prøving, teknologi, opplæring og rådgivning. Kunder er produsenter og prosessindustri, (forretning) tjenestevirksomheter, offentlige tjenester, (lokale) myndigheter og internasjonale organisasjoner på et bredt område av markedssektorer. Kiwa arbeider for kunder på mange næringsområder, men hovedvekten ligger blant annet på vann og energi.
Organisasjonens nettside: http://www.1kiwa.com

DNV

Det Norske VERITAS (DNV) er en uavhengig stiftelse med det formål å beskytte liv, eiendom og miljø. Med hovedkontor i Oslo, Norge har DNV opprettet omtrent 300 kontorer i 100 forskjellige land. Deres kjernekompetanse har vært å identifisere, vurdere og gi råd om hvordan man skal behandle risiko.
Organisasjonens nettside: http://www.dnv.com

UL

Underwriters Laboratories Inc. (UL) er en uavhengig ideell organisasjon for sertifisering av produktsikkerhet, som har prøvet produkter og skrevet standarder for sikkerhet i mer enn ett århundre. ULs verdensomspennende gruppe av selskaper og nettverk av tjenesteleverandører omfatter 66 laboratorie-, prøve- og sertifiseringsenheter som betjener kunder i 104 land.
Organisasjonens nettside: http://www.ul.com

DVGW

Det er DVGW's sentrale misjon å fremme gass- og vannindustrien både i teknisk og teknisk-vitenskapelig sammenheng. For å forfølge dette formålet, baserer DVGW sine aktiviteter på medlemmenes nåværende krav, og på de formål som er fastsatt i vedtektene, dvs. sikkerhet, hygiene og miljøvern. Tekniske regler utgitt av DVGW danner kjernen i dette grunnlaget. Disse reglene er satt opp av de forskjellige DVGW-organene og nyter en status omtrent som lover.
Organisasjonens nettside: http://www.dvgw.de/english-pages/dvgw/

NSF

NSF International, The Public Health and Safety Company™, en ideell, ikke-statsorganisasjon, er verdens leder i utvikling av standarder, produktsertifisering, opplæring og risikoanalyse for offentlig helse og sikkerhet. Mens de bl.a. fokuserer på vann og miljø, utvikler NSF nasjonale standarder gjennom sitt Centre for Public Health Education og gir andre tjenester for samsvarsvurdering.
Organisasjonens nettside: http://www.nsf.org

DQS

DQS leverer vurderinger om styringssystemer og prosesser på grunnlag av mer enn 70 nasjonalt og internasjonalt anerkjente standarder og spesifikasjoner. Organisasjonen vurderer styringssystemer, med fokus på verdigenerering og forbedringspotensiale. Med mer enn 1,400 høyt kvalifiserte og erfarne revisorer, er DQS en verdifull, etterspurt og kompetent partner for videreutvikling av styringssystemer.
Organisasjonens nettside: http://www.dqscert.com

FM

Selskapet FM Global leverer omfattende global kommersiell og industriell eiendomsforsikring, teknologidrevet assuranse og løsninger for risikoanalyse. I denne sammenhengen tilbyr selskapet verdensomfattende industriell og merkantil produktsertifisering og prøvetjenester gjennom FM Approvals. Anerkjent og respektert over hele verden, sikrer sertifisering fra FM Approvals kunden et produkt eller en tjeneste som er objektivt prøvet og er i samsvar med de høyeste nasjonale og internasjonale standarder.
Organisasjonens nettside: http://www.fmglobal.com/page.aspx?id=50000000

CSTB

CSTB er en statseid industriell og merkantil korporasjon, satt under forvaltning av det franske Departementet for boliger. Den er et av Europas ledende forsknings- og analysesentre. I sitt søken etter å forbedre velferd og sikkerhet i bygninger, driver CSTB fire kompletterende virksomheter: Forskning, avansert teknologi, kvalitetsanalyse og spredning av kunnskaper. CSTB samarbeider med kontraherende myndigheter, arkitekter, forskningskontorer, produsenter og entreprenører, og hjelper de franske offentlige myndighetene med å fastsette tekniske forskrifter og sikre kvaliteten i bygninger.
Organisasjonens nettside: http://www.cstb.fr

EMI

ÉMI (ÉPÍTÉSÜGYI MINŐSÉGELLENŐRZŐ INNOVÁCIÓS Közhasznú Társaság) er en ideell organisasjon for kvalitetskontroll og innovasjon i byggevirksomheter. Den ligger i Ungarn, Øst-Europa.
Organisasjonens nettside: http://www.emi.hu

Bureau VERITAS

Bureau VERITAS-gruppen leverer anerkjent fagkunnskap og hjelper kunder med å samsvare med standarder og forskrifter med hensyn til kvalitet, helse og sikkerhet, miljø og sosialt ansvar. Gruppens nettverk behandler kunderelasjoner og leverer et omfattende område med tjenester, inkludert inspeksjon, prøving, revisjon, sertifisering og relatert teknisk assistanse, opplæring og outsourcing. Når det er hensiktsmessig, tjener Bureau VERITAS også som rådgiver.
Organisasjonens nettside: http://www.bureauveritas.com

Sabesp

Sabesp Basic Sanitation Company er et selskap der hovedaksjeeieren er regjeringen i staten São Paulo. Selskapet driver som en konsesjonær for kommunale sanitære tjenester. Med drift i mer enn 368 byer i staten São Paulo, er det ansvarlig for planlegging, konstruksjon og drift av vann-, avløp- og industrielle spillvannsystemer. Fra vannet blir oppsamlet til det blir distribuert, foretas det omfattende kontroller slik at Helsedepartementets og WHO's (World Health Organization) regler og forskrifter blir oppfylt.
Organisasjonens nettside: http://www.sabesp.com.br