Skjul meny


Installasjon

Flowtite-rørenes lange levetid og gode egenskaper kan kun oppnås når røret blir riktig håndtert og installert. Det er viktig at eieren, konsulenten og entreprenøren forstår at rør av glassfiberforsterket polyester (GRP) er designet for å installeres i henhold til de installasjonsveiledningene.

Informasjonen som beskrives nedenfor er kun en del av installasjonsveiledningene; den er ikke ment til å erstatte separate installasjonsanvisninger som er tilgjengelige og som må følges for ethvert prosjekt.

UNDER BAKKEN – NEDGRAVD

I de fleste tilfeller er den mest økonomiske installasjonen et nedgravd Flowtite-rør. Jordmassen vil gi den støtten som røret trenger, hindre hærverk og skader. Siden rørene ikke er konstruert for å tåle fullt aksialtrykk, må alle reaksjonskrefter som oppstår fra retningsendring, T-rør, reduksjoner, Y-rør osv. tas opp med forankringsblokker eller strekkfaste muffer for å overføre disse belastningene til fast grunn.

Grøften, av passende materiale, skal gi jevn og kontinuerlig støtte for røret. For å sikre et tilfredsstillende rør-jord-system, må riktig tilbakefyllingsmaterialer brukes. De fleste grovkornede jordmasser er akseptable som rørseng og omfyllingsmaterialer for rørsonen.

Etter installasjon av hvert rør må maksimal diametrisk defleksjon kontrolleres. Maksimalt tillatt diametriske initiell defleksjon (typisk vertikal) er 3% for rør større eller lik 300mm. 2,5% for rør lik/mindre enn 250 mm. Maksimalt tillatt langvarig diametrisk defleksjon er 5% for diametre 300 mm og større, og 4% for mindre diametre. Disse verdiene gjelder for alle stivhetsklasser.

Mer informasjon om nedgravd installasjon etter AWWA og ATV finnes her.

OVER BAKKEN – FUNDAMENTMONTERT

For installasjoner over bakken blir Flowtite GRP-rør lagt på fundamenter eller vugger og festet med klammer for å sikre stabilitet. Fundamentene er vanligvis av betong eller stål; klammerne er av stål. Vi skiller mellom strekkfaste rørsystemer og ikke-strekkfaste rørsystemer.

IKKE STREKKFAST INSTALLASJON

Ikke-strekkfaste rørsystemer bærer væsketrykket, men de er ikke designet for å overføre trykkreftene som oppstår ved en retningsendring eller geometriendring / endring i dimensjon. Derfor krever systemene forankringsblokker eller andre forankringer for å kunne oppta ubalanserte krefter. Forankringsblokker er vanligvis laget av armert betong. De må omslutte rørdelen helt og overføre kreftene sikkert til fast grunn. Ikke-strekkfaste rørsystemer må analyseres omhyggelig og vanntrykket må medregnes når stabiliteten blir kontrollert.

STREKKFAST INSTALLASJON

Strekkfaste rørsystemer, også kalt biaksiale rør og muffer eller strekkfaste koblinger, bærer væsketrykket og overfører også langsgående krefter eller bøyemomenter. Både rør og skjøter tåler aksialbelastninger. Ubalanserte krefter blir dermed tatt opp av rørsystemet og forankringsblokker er ikke nødvendig. Omhyggelig plassering av fundamentene sikrer at aksialbelastningene er under fastsatte grenser. Strekkfaste rørsystemer krever en omhyggelig 3D dimensjonal strukturanalyse. Spesialisert programvare fastsetter all belastning og forskyvning, samt forankringskrefter. Aksial belastning som oppstår i et slikt system medfører vanligvis behov for en høyere trykklasse for rør og muffer enn driftstrykket. På grunn av at Flowtite-rør har lavere E-modul enn f.eks. stål, er kraften på komponenter ofte av lavere verdi.

Mer informasjon om installasjon over bakken finnes her.

 SLIPLINING – REHABILITERING

Med muligheten for å lage kundespesifikke diametere, kan Flowtite GRP-rør produseres med en optimal rørstørrelse for å passe til den indre diameteren i eksisterende rørledninger. Dette gir maksimale strømningskapasiteter mens det fremdeles er enkelt å installere.

Standard Flowtite-rør kan også monteres sammen utenfor det eksisterende røret og så trykkes på plass. Dette kan gjøres selv med en liten gjennomstrømning, hvis den gamle rørledningen er mindre enn 1/3 full.Når det skal skyves over lange strekninger, kan støtringer monteres på rørenden, noe som gjør at kreftene overføres gjennom muffene uten å påvirke tetningsevnen. Dette er særlig viktig for rehabilitering av trykkledninger. For store diametere kan røret enkelt transporteres ved hjelp av en lettvekts rammevogn og så monteres sammen på det endelige stedet inne i røret. Muligheten for å produsere variable lengder bidrar også med å forkorte installasjonstiden.

Sliplining med «flush joints», som gjør at forskjellen på den indre diameteren på det eksisterende røret og den ytre rørdiameteren på slipliningen blir minst mulig, kan også leveres. Sliplining med «flush joints» leveres i SN5000 og SN10000 med diametere fra 600 til 1900 mm.

UNDER VANN

GRP-rør blir ofte installert under vann, særlig som inntaks- eller utløpsledninger. Det er ofte praktisk at rørene blir koblet sammen og tauet til det stedet der de skal installeres. For denne type installasjoner brukes vanligvis følgende typer skjøt.


  • Dobbelt muffe med strekkfaste stag.
  • Strekkfast muffe
  • Laminerte skjøter
  • Flensede skjøter.I tillegg til disse skjøtene er forskjellige andre typer koblinger tilgjengelige, de må velges basert på prosjektets krav. Avhengig av prosjektkravene og sted eller værforhold, blir det brukt forskjellige installasjonsteknikker. Disse er:


  • Enkeltrørinstallasjon - Med denne metoden blir rørene senket ned i og montert enkeltvis under vann
  • Flerrørsinstallasjon - To eller tre rørseksjoner blir montert sammen på forhånd på land eller på en lekter, og så senket ned i og montert sammen under vann
  • Flerrørsinstallasjon, med rørstrenger (tauing)

Din leverandør vil gi deg spesifikke installasjonsanvisninger for ethvert spesielt prosjekt.

Flere detaljer finnes i vår Flowtite produktbrosjyre for undervannsapplikasjoner, som kan lastes ned her.