Skjul meny


MATERIALEGENSKAPER

Det produserte rørets belastningskapasitet i omkrets (ring) og aksialt blir verifisert ved tester. Rørstivhet og defleksjon blir også testet. Alle disse kontrollene gjennomføres rutinemessig, i henhold til Flowtite kvalitetshåndbok. Dessuten kontrolleres rørets konstruksjon og sammensetning.

 • Det finnes ingen ultrafiolett nedbrytning som påvirker Flowtite-rørenes lange levetid.
 • For Flowtite-rør rekker forholdet for ringbelastning (omkrets) og aksial reaksjon fra 0,22 til 0,29.
 • Den termiske koeffisienten for aksial ekspansjon og kontraksjon for Flowtite-rør er 24 til 30 x 10-6 cm/cm/°C.
 • Avhengig av driftstemperatur og den polyester typen som er brukt i produksjon av rør og rørdeler, kan trykklassen påvirkes ved høye temperaturer. Spesielle skreddersydde løsninger for bruk ved høye temperaturer kan leveres på forespørsel.
 • Det gjennomsnittlige slitasje for Flowtite-rør er 0,34mm ved 100.000 sykler.
 • Anbefalt gjennomstrømningshastighet for GRP-rør er 3,0m/sek. Avhengig av den væsken som transporteres i røret, er høyere gjennomstrømningshastigheter mulig og akseptert.
 • Basert på tester utført på Flowtite-rør i eksisterende installasjoner, kan Colebrook-White-koeffisienten settes til 0,029 mm. Dette tilsvarer en Hazen- Williams strømningskoeffisient på omtrent C=150. Manning koeffisient n = 0,009.
 • De standard stivhetsklassene som produseres er SN2500, SN5000 og SN10000. Andre stivhetsklasser leveres på forespørsel.
 • Flowtite-rør kan leveres i trykklassene fra PN1 til og med PN32.
 • Standard lengde på Flowtite rør er 6 eller 12 m. Individuelle skreddersydde lengder opp til 24 meter leveres også på forespørsel. Diametere under 300 mm leveres kun i 6 meter standard lengde.
 • Flowtite rørsystemer leveres i nominelle diametere fra DN100 opp til og med DN4000. Større og mellomliggende diameter leveres også på forespørsel. Det lokalt produserte standard diameterområdet varierer for de forskjellige fabrikkene.
 • Flowtite GRP-rør har en utmerket bestandighet mot mange kjemikalier.

Listen nedenfor er basert på informasjon fra polyester produsenter som leverer materiale til Flowtite-fabrikkene. Derfor gir denne veiledningen bare generell informasjon, og den gir ikke uttrykk for noen godkjennelse av noen anvendelse, fordi Flowtite Technology hverken har kontroll over bruksforholdene eller noen midler til å identifisere omgivelsene som røret uforvarende kan ha blitt utsatt for.