Skjul meny


LEVERINGSOMFANG

Flowtite kan levere et bredt produktomfang som møter forventninger og forespørsler til de fleste anvendelser innenfor kommunalteknisk og industriell virksomhet.

RØR

Flowtite produseres i nominelle diametre fra DN 100 opp til og med DN 4000. Større og mellomliggende diameter leveres også på forespørsel. Standard diameterområde i mm blir definert som nedenfor:
100 · 150 · 200 · 250 · 300 · 350 · 400 · 450 · 500 · 600 · 700 · 800 · 900 · 1000 1100 · 1200 · 1400 · 1600 · 1800 · 2000 · 2200 · 2400 · 2600 · 2800 · 3000

Det lokalt produserte standard diameterområdet varierer i forhold til de ulike fabrikkene. Ta kontakt med din kontaktperson på stedet for detaljert informasjon.
Standard lengder på Flowtite-rør er 6 og 12 meter for diametre over 300 mm. Mindre diametre (DN ≤ 300) leveres kun i 6 meter standard lengder. Mindre og større lengder leveres også på forespørsel.

Flowtite-rør kan leveres i følgende spesifikke stivhetsklasser:

Stivhetsklasse
SN
Stivhet
(N/m²)
Stivhet (ASTM)
(pls)
2500 2500 18
5000 5000 30
10000 10000 72
Standard stivhetsklasser

Andre stivhetsklasser leveres på forespørsel. Vi leverer også kundespesifikke rørsystemer med en stivhet som er skreddersydd etter prosjektets behov.

Flowtite GRP-rør leveres vanligvis i trykklassene som oppført nedenfor:

Trykklasse
PN
Trykk i
bar
Øvre diameter
grense
1 (gravitasjon) 1 4000
0 0 4000
12 12 4000
16 16 3500
20 20 3000
25 25 2400
32 32 1800
Standard trykklasser

Tilgjengeligheten i forhold til diameter, trykk og stivhetsklasser varierer. Ta kontakt med din kontaktperson på stedet for detaljert informasjon. Kontaktopplysninger finnes her. Kundespesifikke rør tilpasset for trykk ut fra prosjektets behov, leveres også.

Rørets trykklasser er fastsatt i overensstemmelse med de design forutsetninger som er skissert i internasjonale standarder. Rørene er trykklassifisert for fullt driftstrykk, selv når de er nedgravd til maksimal anbefalt overdekning og iberegnet de kombinerte belastninger som er forutsatt i disse standardene.

RØRDELER

Alle rørledningssystemer krever rørdeler. Flowtite GRP rørdeler er formet eller produsert av de samme materialene som er brukt til å produsere Flowtite-rør. Dette gjør det mulig å fremstille et bredt sortiment av rørdeler, standard og ikke-standard. Programmet omfatter et stort område av GRP rørdeler for vannforsyning og spillvannsystemer, som bend, T-stykker, forgreninger, flenser, reduksjonsstykker, sadelstykker, mannhull og prefabrikkerte spools.

I tillegg til standard område og avhengig av produksjonsstedet, leveres også formstøpte GRP rørdeler over et område fra DN 100 til DN 800. Standard segmenterte og laminerte rørdeler blir så brukt fra DN 900 opp til maksimal produksjonsstørrelse.

Ved bruk av avansert bearbeidings utstyr, sikres en konstant kvalitet. Bruk av moderne materialer og produksjonsteknologi muliggjør design og produksjon av rørdeler med komplisert geometri og høye driftstrykk, som tidligere ikke var tilgjengelige for GRP-rørdeler i store diametere.

Rørdeler som kan leveres for hvert anvendelsesområde er oppført her.

GRP FLENSER

GRP flenser, løse eller faste, brukes til å koble Flowtite-rør til andre systemkomponenter, for eksempel ventiler. Den mest vanlige tetningsmetoden er en O-ring i et pakningsspor i flense flaten på en side. Andre pakningsprofiler kan også brukes. Standard boltmønster for fremstilling av flenser er ISO 7005. Andre boltdimensjonssystemer som AWWA, ANSI, DIN og JIS kan leveres. GRP flenser leveres for systemer med eller uten aksial belastning.

FLEKSIBLE STÅLKOBLINGER – TANGENTIALBOLT (STRAUB, TEE-KAY, ARPOL, OSV.)

Når et Flowtite-rør kobles til andre rørmaterialer med forskjellige diametere, er fleksible stålkoblinger en av de foretrukne skjøtemetodene. Disse koblingene består av en stålmantel med en indre gummitetning. De kan også brukes til å skjøte sammen Flowtite rørseksjoner, for eksempel for reparasjon eller innskjøting.

MEKANISKE STÅLKOBLINGER – AKSIALBOLT (VIKING JOHNSON, HELDEN, KLAMFLEX, ETC.)

Mekaniske koblinger brukes til å skjøte rør med forskjellige materialer og diametere. De finnes også som flense adaptere. Mange forskjellige slike koblinger er i bruk, inkludert boltstørrelse, antall bolter og tetningsdesign. Hvis entreprenøren har til hensikt å bruke en spesifikk type (merke og modell) av en mekanisk kobling, bør han konsultere rør leverandøren for å unngå at Flowtite-røret blir overbelastet ved sammenkobling.

GRP KUMMER

GRP kummer og kammer er laget av Flowtite GRP-rør som en integrert del av rørinstallasjonen. Kummene er basert på Flowtite GRP-rør og GRP-plater, forbundet med hverandre ved bruk av laminering. Teknologien som brukes i produksjonen av GRP kummer og kammer er fullstendig tettende, helt korrosjonsbestandig, har en utmerket holdbarhet og sikker drift og vedlikehold.

GRP kummer og kammer er i hovedsakelig designet for bruk til:

 • Inspeksjon og vedlikehold av overvann eller avløpsrør
 • Ventilasjon av overvann eller avløpsrør
 • Reguleringskum med mulig endring i retning, trykk og vanngjennomstrømningsmengde
 • Rengjøring og spyling av overvann eller avløpsrør
 • Vedlikehold av vannmålere og tilbehør
 • Pumpestasjoner
 • Sandfang for overvann

Avhengig av landets forskrifter, oppfyller de ferdige kummene og kammerne kravene i prEN 15383 og kravene med hensyn til tetthet i henhold til EN 1610 etter installasjon.

GRP kummer av Flowtite-rør består av en sammensetning av high tech-materialer og har mange egenskaper og fordeler:

 • Ikke korroderende
 • Holdbare
 • Sikre
 • Vedlikeholdsfrie
 • Innvendig og utvendig korrosjonsbestandige
 • Veggstruktur i ett stykke
 • Begrenser infiltrasjon
 • Unngår lekkasjer
 • Lett vekt
 • Enkel håndtering
 • Lossing med lett utstyr
 • Ikke noe tungt utstyr nødvendig for installasjon
 • Enkel montering
 • Sparer monteringstid
 • Mire utgraving
 • Ingen tunge fundamenter
 • Ingen ventetid for herding av fundamentplaten før montering
 • Enkel montering: Ekstra rørinntak kan kuttes med standard verktøy
 • Enkel inspeksjon
 • Driftssikkert produkt
 • Pålitelige
 • Formstabile
 • Enhetlig design

Mer informasjon om kummer finnes her

TANKER OG TILBEHØR

Den fleksible produksjonen gjør det også mulig å produsere individuelle, skreddersydde og kundespesifikke tanker og komponentgrupper. Ta kontakt med din leverandør for flere detaljer. Kontaktopplysninger finnes her.

Tanker som er laget av Flowtite-rør omfatter et korrosjonsbestandig system for lagring av vann, kjemikalier, avløp og andre væsker under og over bakken. Tankene er av høy kvalitet, produsert i henhold til strenge spesifikasjoner og kvalifisert i henhold til internasjonale standarder og andre som for eksempel Underwriters Laboratories.
Ta kontakt med din leverandør for detaljert informasjon

Mer informasjon om tanker finnes her.