Skjul meny


INSTALLASJON

På forespørsel fra kjøperen kan en installasjonsveileder stilles til rådighet. Installasjonsveilederen kan gi kjøperen og/eller annleggsingeniøren råd for å hjelpe ham med å oppnå en tilfredsstillende rørinstallasjon. Det anbefales å engasjere innstallasjonsveiledning “på anleggsstedet” allerede i den innledende fasen av installasjonen, og fortsette med dette periodisk gjennom prosjektet. Tjenesten kan rekke fra kontinuerlig og i det vesentlige fulltids til periodisk, avhengig av avtalen mellom kjøper og leverandør. Hovedoppgaver kan omfatte:

  • Veiledning til installasjon av produktet
  • Overvåkning på anleggsplassen
  • Hydrauliske tester