menu ukryj


Energetyka wodna

Rury systemu Flowtite stosuje się do budowy rurociągów zasilających w elektrowniach wodnych już od wczesnych lat siedemdziesiątych. Odniosły wielki sukces na całym świecie i do dziś rury, złącza i kształtki systemu Flowtite stosuje się do zasilania turbin wodnych – od niskociśnieniowych turbin Kaplana o dużych średnicach, poprzez turbiny średniego ciśnienia systemu Francisa, po wysokociśnieniowe turbiny Peltona. Dzięki unikalnemu połączeniu właściwości mechanicznych i chemicznych rury Flowtite idealnie nadają się do zastosowań w energetyce wodnej.

Zjawisko uderzenia hydraulicznego polegające na gwałtownym wzroście lub spadku ciśnienia spowodowanym nagłą zmianą prędkości przepływu cieczy to istotny czynnik uwzględniany w obliczeniach rurociągów zasilających turbiny wodne. Zakłada się, że w porównywalnych warunkach wartość ciśnienia uderzenia hydraulicznego dla rurociągu w systemie Flowtite jest rzędu 50% wartości dla rurociągu ze stali lub żeliwa sferoidalnego. Nasze rury GRP posiadają rezerwę na udary ciśnieniowe równą 40% wartości ciśnienia nominalnego. Amiantit Europe oferuje rurociągi zasilające o średnicach od DN100 do DN 4000 w klasach ciśnieniowych PN 6 do PN 32 i sztywności do SN 10000.

Więcej informacji o rurach Flowtite przeznaczonych do zastosowań w energetyce wodnej można znaleźć w sekcji "Do pobrania".