menu ukryj


Zastosowania przemysłowe

Systemy rurowe Flowtite produkuje się głównie na potrzeby sektora górniczego, naftowego i chemicznego oraz do zastosowań przemysłowych. Nasze zakłady specjalizują się w projektowaniu, wytwarzaniu i dostarczaniu segmentów rurowych i łączników według zamówienia odbiorcy, a także świadczą usługi w zakresie nadzoru, wsparcia montażowego oraz prób ciśnieniowych rurociągów. Wykwalifikowany personel posiada bogate doświadczenie w zarządzaniu inwestycjami w zakresie przemysłowych instalacji GRP, m.in. na potrzeby elektrowni, ciepłowni solarnych, zakładów odsalania, fabryk przemysłu chemicznego, oczyszczalni ścieków przemysłowych, gospodarstw rybnych, systemów przeciwpożarowych czy zakładach produkujących biodiesel. Ponadto nasi specjaliści służą dodatkową pomocą techniczną w zakresie zastosowań specjalnych oraz montażu i konserwacji wielu zastosowań przemysłowych.

OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW CHEMICZNYCH

Szeroka oferta przemysłowych systemów rurowych GRP Flowtite doskonale sprawdza się w oczyszczalniach ścieków chemicznych – najbardziej kompleksowym segmencie technologii oczyszczania ścieków. Procesy oczyszczania projektuje się do rozmaitych zastosowań, a systemy rurowe Flowtite stosuje się przeważnie do transportu i magazynowania cieczy w instalacjach realizujących niżej wymienione procesy:

  • procesy neutralizacji
  • procesy utleniania i redukcji
  • procesy oczyszczania fizykochemicznego
  • procesy oczyszczania biologicznego
  • procesy flotacji

ODSALANIE

Zakłady odsalania dostarczają wodę pitną otrzymywaną z wody morskiej. Z tego względu istotną rolę odgrywa w nich odpowiedni poziom jakości otrzymywanej wody pitnej oraz wysokiej klasy sieci rozdzielcze. Systemy rurowe GRP Flowtite wytrzymują obciążenia zarówno technologiczne, jak i zewnętrzne pochodzące od maszyn i urządzeń. Rurociągi GRP Flowtite spełniają miejscowe przepisy sanitarne, nie ulegają korozji, nie występują w nich straty wody, spadki ciśnienia są niskie, prędkości przepływu wysokie, nie wymagają intensywnej konserwacji i charakteryzują się niskimi kosztami eksploatacyjnymi w całym okresie użytkowania. Rurociągi wykonane z rur GRP systemu Flowtite są odporne na korozję powodowaną przez wodę morską, a żywice stosowane do wyrobu rur GRP cechuje odporność na środowiska o pH od 1 do 10.

Dlatego rury GRP oraz specjalne łączniki i kształtki GRP są często stosowane do budowy:

  • rurociągów dostarczających wodę morską z czerpni do zakładu odsalania
  • odprowadzania stężonej solanki z zakładu odsalania
  • wewnętrznych rurociągów technologicznych w zakładzie odsalania
  • sieci dystrybucyjnych wody pitnej.

ELEKTROWNIE

W nowych i modernizowanych elektrowniach mamy do czynienia z transportem wielkich ilości wody – zarówno technologicznej, jak i chłodzącej. Użycie do tych celów systemów rurowych GRP, takich jak system Flowtite, zapewnia niezawodność i trwałość, a jednocześnie niskie koszty instalacji, eksploatacji i utrzymania. Proces chłodzenia zachodzi w obiegu otwartym lub zamkniętym. W pierwszym przypadku wodę morską lub rzeczną transportuje się z ujęcia rurociągiem doprowadzającym do skraplaczy, a następnie odprowadza do morza lub rzeki rurociągiem odpływowym. Obieg zamknięty wymaga budowy chłodni kominowych, schładzających gorącą wodę ze skraplaczy, przed powrotem do skraplaczy. Rury systemu Flowtite powszechnie stosuje się do budowy ujęć, stacji pomp, głównych systemów chłodzenia, rurociągów odprowadzających i wylotów podwodnych, jak również – wraz ze specjalnymi łącznikami i kształtkami GRP – do budowy innych elementów instalacji chłodzenia pomocniczego. Ponadto rur Flowtite używa się do budowy innych systemów elektrowni, takich jak systemy oczyszczania wody i sieci przeciwpożarowe.

PRZEMYSŁ CELULOZOWO-PAPIERNICZY

Systemy rurowe GRP FLOWTITE zalecane są również do budowy instalacji technologicznych, transportu i przechowywania pulpy drzewnej, wybielaczy, pigmentów i pozostałości. W drukarniach powszechnie używa się rur Flowtite do transport ciekłych pozostałości zawierających kwasy i rozpuszczalniki. Systemy rurowe GRP FLOWTITE idealnie nadają się do budowy kanalizacji ścieków silnie kwaśnych i silnie zasadowych. Dzięki zastosowaniu żywicy winylowo-estrowej rurami można transportować ciecze o wyższej temperaturze, sięgającej 90° Celsjusza.ROLNICTWO I PRZEMYSŁ SPOŻYWCZY

W zależności od konkretnego kraju systemy rurowe FLOWTITE GRP posiadają certyfikaty spożywcze dopuszczające je do bezpiecznego transportu i przechowywania cieczy występujących w przemyśle produkcji żywności. Dzięki temu cukrownie, browary, wytwórnie win, tłocznie oliwy, zakłady konfekcjonujące itp. mogą stosować instalacje wykonane z kompozytów GRP, wykazujące zalety niezwykle istotne w przemyśle spożywczym – niskie przewodnictwo cieplne i odporność na agresywne kwasy, chemikalia i środki myjące.

GÓRNICTWO

Dzięki niezwykłym właściwościom kompozytu GRP rury z tego materiału są również wykorzystywane w przemyśle górniczym. Ze względu na mały ciężar i łatwość montażu rury FLOWTITE GRP stosuje się jako rury do odpompowywania wód gruntowych. Ponadto, w obliczu rosnących potrzeb w zakresie oczyszczania powietrza, otwiera się szerokie pole zastosowań produktów z kompozytu GRP. Instalacje oczyszczania powietrza wykonane z rur GRP FLOWTITE cechuje dobra odporność w podwyższonych temperaturach i w warunkach podwyższonego lub obniżonego ciśnienia na działanie większości kwasów, chemikaliów i innych czynników powodujących korozję. Ponadto systemy FLOWTITE doskonale nadają się do budowy innych instalacji, dzięki wysokiej wytrzymałości mechanicznej przy podwyższonym ciśnieniu oraz bardzo dobrym właściwościom materiałowym.

PRZEMYSŁ OKRĘTOWY I STOCZNIOWY ORAZ MORSKIE PLATFORMY WIERTNICZE

Wielkogabarytowe systemy rurowe GRP powszechnie stosuje się do budowy morskich ujęć wody i instalacji odprowadzania ścieków ze względu na wysoką trwałość użytkową i łatwość montażu na dnie morza. Dostarczamy konstrukcje ujęć wody, wylotowych kolektorów ściekowych oraz dyfuzorów o średnicach do 4 m – częściowo prefabrykowanych w zakładzie produkcyjnym, a częściowo wytwarzanych na miejscu zainstalowania. Produkujemy również trójniki wielkich średnic według specyfikacji projektowych, wykazujące duże zalety w czasie montażu i eksploatacji rurociągów. Dzięki doskonałej odporności na korozję morską, małemu ciężarowi i odporności na ogień, produkty z kompozytu GRP systemu FLOWTITE powszechnie stosuje się w przemyśle stoczniowym i budowie morskich platform wiertniczych. Znajdziemy je tam w instalacjach chłodzących, magazynowych i przesyłowych oraz różnych konstrukcjach ogólnego przeznaczenia.