menu ukryj


AMIJACK

Rury przeciskowe GRP serii AMIJACK wykonuje się metodą odlewania odśrodkowego z żywicy poliestrowej, włókna szklanego i piasku. Określone ilości surowców podaje się do wirującej formy, w której powstaje z nich zwarta, warstwowa struktura kompozytowa. Ilość podawanych surowców dokładnie odmierza specjalny dozownik, który wprowadza również rozmaite dodatki zgodnie ze składem materiałowym określonym konstrukcją danej rury. W tym procesie uzyskuje się strukturę kompozytową niezwykle zwartą, jaka jest konieczna i bardzo istotna w zastosowaniach do przecisków. Unikalna konstrukcja ścianki gwarantuje prawidłową i bezpieczną instalację i późniejszą eksploatację rur.

Rury AMIJACK spełniają wymagania normy EN-ISO 25780, zatem gwarantują świetną jakość i dokładność wykonania. System zapewnienia jakości działający w Grupie Amiantit narzuca stosowanie określonych procedur na każdym etapie produkcji rury, począwszy od kontroli wejściowej surowców, poprzez proces produkcji, na próbach i badaniach gotowego wyroby skończywszy.

Rury AMIJACK przeznaczone są do budowy i renowacji rurociągów podziemnych metodami bezwykopowymi. Cechuje je duża sztywność obwodowa i specjalna konstrukcja złącz o średnicy zewnętrznej zbliżonej do średnicy zewnętrznej rury.

Rury AMIJACK produkowane są w zakresie średnic zewnętrznych od 427 mm do 2453 mm. Standardowe długości produkowanych odcinków wynoszą 1, 2, 3 i 6 metrów. Na żądanie dostępne są rury o innych długościach i z różnymi rodzajami złącz.

ZALETY

Ponieważ rury AMIJACK to rury kompozytowe GRP, wykazują podobne zalety i przynoszą podobne korzyści, co opisane wyżej rury systemu Flowtite. Ponadto dzięki unikalnej technologii wytwarzania mają również zalety istotne z punktu widzenia zastosowań przeciskowych. Główne zalety metody przeciskowej w porównaniu z metodą wykopową są następujące:

 • Minimalne zakłócenia w środowisku, szczególnie w obszarach miejskich
 • Po zakończeniu operacji przeciskania powstaje mocny, wodoszczelny i kompletny rurociąg
 • Koszty zainstalowania zwykle dużo niższe od kosztów technologii wykopowej
 • Strukturę rury można zaprojektować pod kątem indywidualnych potrzeb, według wymagań danego projektu
 • Wysoka wytrzymałość na ściskanie osiowe (min. 90 N/mm2)
 • Gładka i równa powierzchnia zewnętrzna
 • Elastyczne zachowanie się materiału
 • Łatwa obróbka wiórowa rury
 • Niski ciężar właściwy kompozytu GRP
 • Doskonałe charakterystyki hydrauliczne

WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁOWE


Ciężar właściwy: 20 kN/m3
Wytrzymałość na ściskanie wzdłużne: 90 MPa
Współczynnik bezpieczeństwa dla siły przeciskającej 3.5
Współczynnik Colebrooka – White’a: 0.01mm
Moduł zginania obwodowego: 11.000 MPa

Rury ze złączami wpuszczanymi dostępne są w standardowych klasach sztywności obwodowej SN (N/m2) od SN 32000 do SN 1000000.

ZASTOSOWANIA

Rury AMIJACK stosuje się do budowy rurociągów transportowych i magazynowych wody, wody deszczowej, ścieków komunalnych i przemysłowych. Rurociągi instaluje się przede wszystkim metodą przeciskową. Główne obszary zastosowań rur przeciskowych AMIJACK to:

 • budowa nowych kolektorów kanalizacyjnych
 • wymiana starych kolektorów
 • budowa rurowych kanałów ochronnych dla rurociągów gazowych, ciepłowniczych i innych
 • budowa przepustów drogowych i technologicznych w drogownictwie
 • budowa kanałów kablowych na kable sieci elektrycznej i telekomunikacyjnej w obszarach miejskich lub obszarach, w których występują ograniczenia spowodowane obecnością wód gruntowych
 • renowacja rurociągów metodą reliningu.

Więcej informacji o wyrobach AMIJACK można znaleźć tutaj.