menu ukryj


AMIREN

Systemy rurowe GRP AMIREN są głównie przeznaczone do bezwykopowej renowacji sieci kanalizacji grawitacyjnej wykonanej z rur o przekroju niekołowym. Rury wytwarza się w nieciągłym procesie polegającym na spiralnym nawijaniu włókna szklanego. Impregnowane żywicą ciągłe i cięte włókna szklane nawija się w kontrolowanej sekwencji na obracający się owalny rdzeń. Stosując tę technologię uzyskuje się laminat o bardzo dużej gęstości, w maksymalnie korzystny sposób łączący właściwości trzech podstawowych surowców: włókien szklanych, żywicy i piasku.

System rur AMIREN o przekroju niekołowym spełnia normy jakościowe i uzyskał certyfikaty, aprobaty i dopuszczenia w wielu krajach Europy. Wyroby rurowe AMIREN pomyślnie przeszły m.in. następujące standardowe próby i badania:

 • próbę odporności na ścieranie według normy DIN EN 295 część 3 / DIN19565 część 1, TU (Technische Universitat) Darmstadt, Niemcy
 • próby mechaniczne według norm ISO 178, ISO 899-2, DIN EN ISO 527-4, DIN 53479 i ISO 172
 • próby szczelności połączeń według normy DIN 4060 MPA Dortmund, Niemcy
 • próbę odporności na płukanie wysokociśnieniowe według projektu normy DIN 19523 IRO Oldenburg, Niemcy
 • próbę wyboczenia statycznego MFPA Lipsk, Niemcy
 • próbę szczelności połączeń według normy ÖNORM B 5163

ZALETY SYSTEMU RUROWEGO AMIREN

Obecność na rynku systemów rurowych AMIREN oznacza dostępność rozwiązania charakteryzującego się niskim kosztem i długim okresem eksploatacji. Liczne zalety i korzyści składają się na system optymalny pod względem kosztów pozyskania i kosztów posiadania ponoszonych w całym okresie eksploatacji.

 • Bogaty asortyment wyrobów systemowych
 • Odporność na korozję i odporność chemiczna
 • Mały ciężar (1/10 ciężaru betonu)
 • Niezrównane charakterystyki hydrauliczne
 • Szczelne i skuteczne złącza eliminujące przenikanie w obu kierunkach
 • Niskie koszty utrzymania dzięki mniejszej ilości osadów i efektowi samooczyszczania

Zasadniczo produkuje się rury AMIREN o następujących przekrojach poprzecznych:

 • jajowy
 • dzwonowy
 • gruszkowy
 • paraboliczny
 • eliptyczny

Na żądanie wykonujemy rury o nietypowych przekrojach, zaprojektowanych zgodnie ze specyfikacjami i wymaganiami konkretnego projektu. Standardowe odcinki produkcyjne rur AMIREN mają długość 2 i 3 m. Na żądanie dostarczamy rury w odcinkach o maksymalnej długości 6 m. Bogaty asortyment elementów systemu AMIREN obejmuje również rozszerzony typoszereg kształtek segmentowych. Odcinki rurowe AMIREN stosowane do kanalizacji ściekowej instaluje się pod ziemią lub w istniejących przewodach kanalizacyjnych (relining).

Rury i kształtki zwykle łączy się złączem kielichowym z uszczelkami elastomerowymi. Na żądanie możemy wykonać również złącza klejone i laminowane. Długość i grubość takich złącz zależy od średnicy i przeznaczenia rury.

Więcej informacji i wyrobach AMIREN można znaleźć tutaj.