menu ukryj


Zalety

Ze względu na niezwykłe właściwości tworzyw sztucznych wzmacnianych włóknem szklanym wyroby produkowane z takich kompozytów wykazują szereg istotnych zalet, a ich stosowanie przynosi liczne korzyści:

ODPORNOŚĆ NA KOROZJĘ

 • Długi efektywny okres eksploatacji.
 • Nie trzeba stosować wykładzin, powłok, ochrony katodowej ani innych dodatkowych zabezpieczeń przed korozją.
 • Niskie koszty utrzymania.
 • Charakterystyki hydrauliczne zasadniczo niezmienne z biegiem czasu.

MAŁY CIĘŻAR
(1/4 CIĘŻARU RURY Z ŻELIWA SFEROIDALNEGO; 1/10 CIĘŻARU RURY BETONOWEJ)

 • Niskie koszty transportu (możliwość wsunięcia jednej rury w drugą na czas transportu)
 • Nie trzeba używać kosztownego osprzętu do manewrowania rurami.

DŁUGIE ODCINKI STANDARDOWE
(3, 6 I 12 METRÓW)

 • Mniejsza liczba złącz - krótszy czas instalacji.
 • Większa liczba rur na ciężarówce – niższe koszty dostawy.

PIERWSZORZĘDNE CHARAKTERYSTYKI HYDRAULICZNE

 • Niezwykle gładka powierzchnia wewnętrzna
 • Współczynnik przepływu Hazena-Williamsa C=150 (w przybliżeniu)
 • Niskie tarcie o ściankę rury oznacza mniejszy wydatek energii na pompowanie i niższe koszty eksploatacji
 • Współczynnik przepływu Manninga n = 0,009
 • Minimalne osadzanie szlamu oznacza niższe koszty czyszczenia
 • Doskonała odporność na ścieranie

PRECYZYJNE ZŁĄCZE FLOWTITE Z USZCZELKĄ ELASTOMEROWĄ

 • Szczelne, skuteczne złącza zaprojektowane w sposób eliminujący przenikanie w obydwu kierunkach
 • Ułatwione łączenie rur skracające czas montażu rurociągu
 • Złącza przejmują niewielkie przemieszczenia osiowe i przesunięcia wynikające z różnic w osiadaniu bez potrzeby stosowania dodatkowych kształtek

ELASTYCZNY PROCES PRODUKCYJNY

 • Możliwość wytwarzania rur o nietypowych średnicach według zamówienia odbiorcy, co pozwala uzyskiwać maksymalne przepływy objętościowe
 • Możliwość wytwarzania rur w odcinkach o nietypowych długościach, co pozwala maksymalnie dostosować rurociąg do konkretnych warunków instalacji

ZAAWANSOWANA TECHNICZNIE KONSTRUKCJA RUR

 • Wiele klas ciśnieniowych i klas sztywności – dla projektantów oznacza większą swobodę projektowania
 • Prędkość fazowa fali niższa w porównaniu z innymi materiałami, co pozwala obniżyć koszty instalacji na etapie określania założeń projektowych w zakresie udarów ciśnieniowych i uderzeń hydraulicznych
 • Wysoka jakość wyrobów, powtarzalna i spójna we wszystkich zakładach produkcyjnych, spełniająca wysokie wymagania jakościowe odnośnych norm (ASTM, AWWA, DIN-EN...)