menu ukryj


Proces produkcyjny

Metoda nawojowa jest obecnie podstawową metodą produkcji rur zbrojonych włóknem szklanym, a maszyna do produkcji rur Flowtite stanowi najwyższe współczesne osiągnięcie techniczne w tej dziedzinie. Maszyna ta składa się z trzpienia wykonanego z ciągłej taśmy stalowej i wspartego na cylindrycznych, obracających się belkach. Obrót belek przekłada się wskutek tarcia na obrót taśmy stalowej, a łożysko wałeczkowe umożliwia jej wzdłużny przesuw w taki sposób, że cały trzpień przesuwa się ruchem spiralnym w kierunku zespołu wyjściowego maszyny.

Gdy trzpień obraca się, wszystkie materiały tworzące kompozyt są odmierzane i nanoszone w precyzyjnie odmierzanych ilościach. Czujniki elektroniczne nieprzerwanie wysyłają sygnały informujące o aktualnych parametrach produkcyjnych, tak że układy podawania odmierzają odpowiednie ilości materiału. Dzięki temu na całym etapie wytwarzania nanosi się ilość materiału potrzebną do wytworzenia różnych warstw rury. Najpierw na trzpień nawija się folię rozdzielającą, potem włókna szklane w różnej postaci i ułożone na różne sposoby, zanurzone w osnowie z żywicy poliestrowej.

Warstwy konstrukcyjne wykonuje się tylko z włókna szklanego i żywicy, natomiast warstwa rdzeniowa zawiera również piasek. Materiały te nakłada się w sposób ciągły na przesuwający się trzpień, tworząc rurę. Po uformowaniu rury na trzpieniu poddaje się ją procesowi utwardzania żywicy, a później tnie na odcinki o żądanej długości. Końcówki odcinka rury dokładnie obrabia się, aby pasowały do złącza rurowego.