menu ukryj


Właściwości materiałowe

W zakładzie produkcyjnym sprawdza się wytrzymałość obwodową i osiową wyprodukowanych rur. Przeprowadza się również próby sztywności i odporności rur na ugięcia. Wszystkie te testy i badania przeprowadza się okresowo, zgodnie z Księgą Jakości Flowtite. Ponadto weryfikuje się strukturę i skład materiałowy rur.

 • W rurach Flowtite nie występuje zjawisko degradacji pod wpływem promieniowania ultrafioletowego, które skracałoby ich okres eksploatacji.
 • Dla rur Flowtite stosunek obciążenia obwodowego do reakcji osiowej mieści się w przedziale od 0,22 do 0,29.
 • Współczynnik osiowej rozszerzalności cieplnej rur Flowtite mieści się w przedziale od 24 do 30 x 10-6 cm/cm/°C.
 • W zależności od temperatury roboczej i rodzaju żywicy użytej do wyprodukowania rur i kształtek wysokie temperatury mogą wpływać na klasę ciśnieniową wyrobów. Na żądanie oferujemy wyroby specjalne, przeznaczone do zastosowań wysokotemperaturowych.
 • Zalecana prędkość przepływu dla rur GRP wynosi 3,0 m/s. W zależności od rodzaju transportowanego płynu możliwe i dopuszczone są wyższe prędkości przepływu.
 • Na podstawie prób i badań istniejących instalacji z rur Flowtite można przyjąć, że współczynnik Colebrooka-White’a wynosi 0,029 mm. Odpowiada to w przybliżeniu wartości współczynnika przepływu Hazena- Williamsa C=150. Współczynnik Manninga n = 0,009.
 • Standardowo rury produkuje się w klasach sztywności SN2500, SN5000 i SN10000. Na żądanie wytwarzamy rury w innych klasach sztywności.
 • Rury Flowtite dostarczamy w klasach ciśnieniowych od PN1 do PN32..
 • Standardowa długość odcinka rury Flowtite wynosi 3, 6 lub 12 m. Na żądanie dostępne są też rury w odcinkach o długości wynikającej z indywidualnych potrzeb odbiorcy. Rury o średnicy poniżej 300 mm dostępne są tylko w odcinkach o standardowej długości 6 metrów.
 • Produkujemy systemy rurowe Flowtite o średnicach nominalnych od DN100 do DN4000. Na żądanie oferujemy rury o średnicach większych i pośrednich. Zakres standardowych średnic rur produkowanych w konkretnym zakładzie może zależeć od jego możliwości technicznych – parku maszynowego, oprzyrządowania itp.
 • Rury GRP Flowtite wykazują doskonałą odporność na działanie wielu substancji chemicznych.

Dane zawarte w poniższej tabeli odporności chemicznej rur Flowtite bazują na informacjach otrzymanych od producentów żywic dostarczanych do zakładów produkujących systemy Flowtite. Z tego względu dane te mają charakter wyłącznie orientacyjny i nie oznaczają aprobaty dla konkretnego zastosowania, gdyż Flowtite Technology nie ma kontroli nad warunkami stosowania ani też nie dysponuje żadnymi środkami umożliwiającymi identyfikację narażeń środowiskowych, na jakie rura może zostać nieumyślnie wystawiona.