menu ukryj


Jakość

Rury Flowtite GRP bada się na zgodność z wymaganiami różnych norm, jak AWWA czy ATV. Do najważniejszych prób należy kwalifikacja złącz, wstępne ugięcie pierścieniowe, próba długotrwałego ugięcia obwodowego, długotrwała próba ciśnieniowa oraz próby odporności na korozję naprężeniową.

Rury, kształtki i złączki systemu Flowtite zostały poddane rygorystycznym próbom mającym na celu zweryfikowanie zgodności ze wspomnianymi normami. Wyniki badań długotrwałych wykazują, że margines bezpieczeństwa jest większy niż zakładano i można ekstrapolować wyniki nawet dla okresu eksploatacji 150 lat.

Dlatego też rury GRP Flowtite spełniają wymagania niektórych instytucji, tj. ponad 100-letniej trwałości użytkowej rur. Według publikacji Flowtite:

  • wielkość korozji naprężeniowej ekstrapolowana
    do czasu eksploatacji 50 lat wynosi 0,67%,

  • odkształcenie obwodowe HDB (Hydrostatic Design Basis) ekstrapolowane
    do czasu eksploatacji 50 lat wynosi 0,65%,

  • wartość zgięcia długotrwałego ekstrapolowana
    do czasu eksploatacji 50 lat wynosi 1,3%.

Więcej informacji dotyczących jakości i danych technicznych można znaleźć tutaj.