menu ukryj


Asortyment produkcji

Kompleksowy system Flowtite obejmuje pełny asortyment produkowanych wyrobów – rur, kształtek i złącz – spełniających oczekiwania i wymagania praktycznie każdego zastosowania w gospodarce komunalnej i przemyśle.

RURY

Rury systemu Flowtite produkuje się w zakresie średnic nominalnych od DN 100 do DN 4000. Na żądanie dostępne są również rury o średnicach większych i pośrednich. Typoszereg standardowych średnic rur jest następujący:
100 · 150 · 200 · 250 · 300 · 350 · 400 · 450 · 500 · 600 · 700 · 800 · 900 · 1000 1100 · 1200 · 1400 · 1600 · 1800 · 2000 · 2200 · 2400 · 2600 · 2800 · 3000

Zakres standardowych średnic rur produkowanych w konkretnym zakładzie może zależeć od jego możliwości technicznych. Szczegółowe informacje można w każdej chwili uzyskać od przedstawiciela danego zakładu.
Na żądanie produkujemy rury o średnicach powyżej 3000 mm (do 4000 mm) i średnicach pośrednich. Rury Flowtite powyżej 300 mm średnicy produkuje się w standardowych odcinkach o długości 6 i 12 metrów, a rury mniejszych średnic (DN ≤ 300) tylko w odcinkach 6-metrowych. Można też zamówić rury w odcinkach krótszych lub dłuższych.

Rury Flowtite produkuje się w następujących klasach sztywności początkowej:

Klasa sztywności
SN
Sztywność
(N/m²)
Sztywność (ASTM)
(pls)
2500 2500 18
5000 5000 30
10000 10000 72
Standardowe klasy sztywności

Na żądanie możemy dostarczyć rury w innych klasach sztywności, jak również systemy rurowe według wymagań odbiorcy, o sztywności według wymagań konkretnego projektu.

Rury GRP Flowtite zwykle dostarczamy w następujących klasach ciśnieniowych:

Klasa ciśnieniowa
PN
Ciśnienie znamionowe
Bar
Górny limit
średnicy
1 (gravity) 1 4000
0 0 4000
12 12 4000
16 16 3500
20 20 3000
25 25 2400
32 32 1800
Standardowe klasy ciśnieniowe

Konkretny zakład produkcyjny może nie oferować wszystkich klas ciśnieniowych we wszystkich średnicach i sztywnościach. Szczegółowe informacje można uzyskać u danego lokalnego wytwórcy lub dostawcy rur Flowtite. Dane kontaktowe można znaleźć tutaj. Dostępne są też rury na zamówienie, o klasie ciśnieniowej według wymagań konkretnego projektu.

Ciśnienia znamionowe ustalono zgodnie z zasadami projektowymi opisanymi w normach międzynarodowych. Klasę ciśnieniową rur podaje się dla pełnego ciśnienia roboczego, nawet w warunkach wkopania rurociągu na maksymalną zalecaną głębokość, z uwzględnieniem określonych w tych normach założeń dotyczących obciążeń złożonych.

KSZTAŁTKI

Każda instalacja rurowa wymaga kształtek. Kształtki GRP systemu Flowtite formuje się lub wytwarza z takich samych materiałów, jakich używa się do produkcji rur Flowtite. Dzięki temu można wytwarzać bogaty asortyment kształtek standardowych i nietypowych. Program produkcji obejmuje szeroki wachlarz kształtek GRP do systemów wodociągowych i kanalizacyjnych, m.in. łuki, trójniki, odgałęzienia, kołnierze, redukcje, siodła, włazy i prefabrykowane segmenty rurowe z fabrycznie zamontowanymi łącznikami.

Oprócz standardowego asortymentu kształtek i w zależności od możliwości zakładu produkcyjnego oferujemy również mechaniczne łączniki GRP w zakresie średnic od DN100 do DN800. Od DN900 do maksymalnej średnicy produkcyjnej można wtedy używać zwykłych kształtek i łączników – segmentowych i laminowanych.

Precyzyjna technologia i najnowocześniejsze maszyny gwarantują powtarzalną jakość wyrobów. Nowoczesne materiały i technologie produkcji umożliwiają projektowanie i wytwarzanie elementów o skomplikowanej geometrii i kształtek wytrzymujących wysokie ciśnienia robocze, wcześniej niedostępne dla wielkośrednicowych kształtek i łączników GRP.

Z asortymentem kształtek oferowanych do każdego zastosowania można zapoznać się tutaj.

KOŁNIERZE GRP

Kołnierze GRP – luźne lub stałe – przeznaczone są do łączenia rur Flowtite z innymi elementami systemu, np. zaworami. Najczęściej spotykanym rodzajem uszczelnienia jest uszczelka pierścieniowa O-ring wsunięta w rowek wykonany w powierzchni czołowej. Można też stosować inne systemy uszczelnień. Produkujemy kołnierze z owiertem według normy ISO 7005. Możemy również dostarczyć kołnierze z owiertem dostosowanym do połączeń śrubowych według innych norm, np. AWWA, ANSI, DIN oraz JIS. Dostarczamy kołnierze GRP do rurociągów, w których siły wzdłużne występują, jak i do tych, w których nie występują.

ELASTYCZNE ŁĄCZNIKI STALOWE ZE ŚRUBAMI STYCZNYMI (STRAUB, TEE-KAY, ARPOL, ITD.)

Jednym z zalecanych sposobów łączenia rur Flowtite z rurami z innych materiałów i o innych średnicach jest zastosowanie elastycznych łączników stalowych. Łącznik taki składa się z obejmy stalowej, wewnątrz której znajduje się uszczelniająca tuleja gumowa. Łączników tego typu można użyć także do łączenia odcinków rur Flowtite, na przykład podczas naprawy lub celem zamknięcia rury.

MECHANICZNE ŁĄCZNIKI STALOWE ZE ŚRUBAMI OSIOWYMI (VIKING JOHNSON, HELDEN, KLAMFLEX, ITD.)

Łącznikami mechanicznymi łączy się rury o różnych średnicach i wykonane z różnych materiałów; używa się ich też w celu dostosowania rur do wylotów kołnierzowych. W użyciu jest bardzo wiele wersji takich łączników, różniących się rozmiarem i liczbą śrub oraz konstrukcją uszczelki. Jeżeli wykonawca zamierza użyć określonego typu (marki i modelu) takiego łącznika, powinien skontaktować się z lokalnym dostawcą rur Flowtite przed jego zakupem. W ten sposób uniknie ryzyka przeciążenia rury Flowtite przy próbie uzyskania wodoszczelnego połączenia z innym materiałem.

WŁAZY GRP

Włazy i komory wykonuje się z rur Flowtite GRP jako integralną część instalacji rurowej. Są to elementy monolityczne o określonym składzie i właściwościach, a ich konstrukcja bazuje na rurach GRP Flowtite i płytach z kompozytu GRP, połączonych za pomocą laminatów z żywicy poliestrowej wzmocnionej włóknem szklanym. Technologia produkcji włazów i komór z kompozytu GRP gwarantuje absolutnie szczelne połączenie, pełną odporność na korozję, trwałość oraz bezpieczeństwo obsługi i konserwacji.

Główne zastosowania włazów i komór GRP:

 • studzienki inspekcyjne i konserwacyjne kanalizacji odwadniającej lub ściekowej
 • szyby wentylacyjne kanalizacji odwadniającej lub ściekowej
 • elementy przejściowe przy zmianie charakterystyki przepływu medium (zmiana kierunku, zmiana ciśnienia, zmiana natężenia przepływu wody)
 • czyszczenie i płukanie kanalizacji odwadniającej i ściekowej
 • konserwacja wodomierzy i łączników
 • obudowy stanowisk pompowych
 • studzienki ściekowe.

W zależności od przepisów obowiązujących w danym kraju gotowe włazy i komory spełniają wymagania normy EN 15383 oraz wymagania szczelności po zainstalowaniu według normy EN 1610.

Włazy GRP z rur Flowtite produkowane są z najnowocześniejszych materiałów i wykazują szereg zalet:

 • nie powodują korozji
 • są trwałe i bezpieczne w instalacji i eksploatacji
 • nie wymagają obsługi ani konserwacji
 • nie ulegają korozji od zewnątrz ani od wewnątrz
 • jednoczęściowa ścianka rury
 • ograniczona przenikalność z zewnątrz
 • zerowa przenikalność na zewnątrz
 • mały ciężar
 • łatwy transport i przenoszenie
 • do rozładunku wystarczy sprzęt lekki
 • do instalacji nie trzeba używać ciężkiego sprzętu
 • łatwe instalowanie i montaż rurociągu
 • skrócony czas instalowania i montażu
 • mniejszy zakres wykopów i innych robót ziemnych
 • nie trzeba budować ciężkich ław fundamentowych
 • przed zainstalowaniem nie trzeba czekać na utwardzenie płyty fundamentowej
 • łatwe przygotowanie do montażu na miejscu – dodatkowe wloty rur można wycinać zwykłymi narzędziami mechanicznymi
 • elementy gotowe – nie wymagają dodatkowego montażu na miejscu budowy
 • mniejszy zakres obrzutek
 • łatwa kontrola robót
 • są pewne i niezawodne
 • doskonała stabilność wymiarowa
 • jednolita konstrukcja

Więcej informacji o włazach można znaleźć tutaj

ZBIORNIKI I AKCESORIA

Ogromna elastyczność produkcji umożliwia wytwarzanie zbiorników i segmentów dedykowanych, indywidualnych, dostosowanych do szczegółowych wymagań odbiorcy. Dokładne informacje w tym zakresie można uzyskać u najbliższego sprzedawcy systemów Flowtite. Dane kontaktowe można znaleźć tutaj.

Z rur Flowtite można wykonywać kompleksowy, odporny na korozję system zbiorników wkopywanych lub naziemnych do magazynowania wody, różnych chemikaliów i ścieków chemicznych, septycznych i innych płynów. Wysokiej jakości zbiorniki wytwarza się według rygorystycznych specyfikacji i kwalifikuje według norm międzynarodowych i wymagań instytucji takich, jak np. Underwriters Laboratories.
Szczegółowe informacje można uzyskać u najbliższego sprzedawcy systemów Flowtite.

Więcej informacji o systemach zbiornikowych można znaleźć w dziale "Do pobrania".