menu ukryj


MONTAŻ

Na żądanie klienta możemy oddelegować naszego inżyniera, który na miejscu budowy doradzi klientowi lub firmie instalującej i pomoże we właściwym zainstalowaniu rurociągu. Zalecane jest, aby taki specjalista został zaangażowany już na wstępnym etapie instalacji, a następnie może udzielać okresowego wsparcia podczas realizacji projektu. Czas trwania takich usług może być różny – od usługi ciągłej, świadczonej zasadniczo w pełnym wymiarze czasu pracy, do usługi świadczonej dorywczo, w zależności od umowy między klientem a dostawcą. Zakres obowiązków inżyniera może obejmować:

  • pomoc w montażu
  • nadzór na placu budowy
  • próby hydrauliczne