menu ukryj


LOGISTYKA

Systemy rurowe GRP produkowane przez Amiantit Europe trafiają do wszystkich krajów europejskich. Ściśle współpracując z naszymi klientami, doświadczeni specjaliści z naszych działów logistyki wypracowują najefektywniejsze sposoby transportu kolejowego, drogowego, morskiego i lotniczego. Za sprawą niewielkiego ciężaru i łatwości manewrowania rurami GRP, mogą one być wsunięte jedna w drugą na czas transportu, co obniża koszty.

Szczegółowe informacje można uzyskać u najbliższego dostawcy, którego dane kontaktowe można znaleźć tutaj.