menu ukryj


KONSERWACJA

Pomimo tego, że w przypadku rur GRP potrzeby w zakresie konserwacji i napraw są znikome, mogą zdarzyć się sytuacje, w których okażą się one konieczne. Dotyczy to np. rurociągów transportujących ciężkie szlamy i osady, albo uszkodzeń już ułożonej rury spowodowanych robotami ziemnymi. W takich przypadkach firma Amiantit oferuje następujące usługi:

  • ocena stanu systemów i ich konserwacja
  • kontrola i diagnostyka zainstalowanych systemów
  • opracowywanie planów konserwacji istniejących sieci i instalacji
  • naprawy instalacji oraz instalacje zastępcze