menu ukryj


PREFABRYKACJA

Materiał GRP daje ogromną swobodę w projektowaniu łączników, kształtek i segmentów rurowych spełniających wymagania odbiorcy i przystosowanych do jego potrzeb. Zakłady AMIANTIT Europe udzielają wsparcia przy prefabrykowaniu takich elementów dostarczając:

  • rysunki segmentów rurowych do szybkiego montażu na placu budowy
  • wyniki analiz wkopywania rurociągów
  • wstępny warsztatowy montaż segmentów rurowych
  • wytwarzanie łączników specjalnych na placu budowy