menu ukryj


INŻYNIERIA PROJEKTOWA

We wszystkich krajach specjaliści z Amiantit Europe świadczą usługi pomocy technicznej projektantom i inżynierom w zakresie opracowywania projektów i doborze najodpowiedniejszych materiałów, w zależności od warunków temperaturowo-ciśnieniowych i narażeń korozyjnych. Usługi te przeważnie obejmują pomoc techniczną przy szczegółowym opracowywaniu projektów w zakresie:

  • konfiguracji instalacji
  • analizy wkopywania instalacji podziemnych
  • obliczeń hydraulicznych
  • obliczeń podpór i zakotwień
  • obliczeń betonowych bloków oporowych
  • konstrukcji połączeń z innymi materiałami
  • analizy naprężeń i analizy metodą elementów skończonych instalacji podziemnych i nadziemnych za pomocą programu Caesars / Pro Engineering,
  • sporządzania rysunków instalacji, rysunków izometrycznych i warsztatowych w programach AutoCAD i Solid Edge