Göm meny


 

JURIDISK INFORMATION OCH VILLKOR

Välkommen till denna webbplats som ägs och drivs av Amiantit Service GmbH. Amiantit Service GmbH upprätthåller platsen som en service för sina besökare, med följande villkor när det gäller användning av webbplatsen (”Användarvillkor"). När du använder webbplatsen accepterar du Användarvillkoren; om du inte samtycker till Användarvillkoren får du inte använda webbplatsen. Amiantit Service GmbH förbehåller sig rätten att med jämna mellanrum ändra innehållet på webbplatsen och i dessa Användarvillkor utan förvarning.


Användning av innehållet på webbplatsen

Du kan titta på, ladda ned och skriva ut innehållet från webbplatsen på följande villkor: (a) innehållet får användas endast i informationssyfte; och (b) innehållet får inte ändras på något sätt. Du får inte publicera, distribuera, förbereda härledda arbeten, eller använda innehållet på annat sätt än vad som uttryckligen tillåts häri.

Du får inte rama in eller använda någon inramningsteknik för att innesluta något varumärke, logotyp eller annan patentskyddad information (inklusive bilder, text, sidlayout eller formulär) från Amiantits webbplats utan ett uttryckligt skriftligt tillstånd av företaget Amiantit. Du får inte använda metataggar eller annan "dold text" med Amiantits namn eller varumärken utan ett uttryckligt skriftligt tillstånd av företaget Amiantit. Du får inte använda någon Amiantit-logotyp eller annan patentskyddad grafik eller varumärke som en del av länken utan uttryckligt skriftligt tillstånd.

Upphovsrätt

Copyright 2014 Amiantit Co. Ensamrätt. Text, bilder, grafik, ljudfiler, animationsfiler, videofiler och deras uppställning på Amiantits webbplatser är alla föremål för upphovsrätt och annat immaterialrättsligt skydd. Dessa objekt får inte kopieras för kommersiell användning eller distribution och inte heller får dessa objekt ändras eller överföras till andra webbplatser. Vissa Amiantit-webbplatser innehåller även bilder som omfattas av upphovsrättigheter för deras leverantörer.

Varumärken

Om inget annat anges omfattas alla varumärken som visas på Amiantits webbplatser av Amiantits varumärkesrättigheter, inklusive var och en av Amiantits främsta varumärken (Flowtite, Amiren, Amijack...) och deras företagslogotyper och emblem.

Inga garantier eller utfästelser

Denna information lämnas av Amiantit "i befintligt skick" och utan några som helst garantier, uttryckta eller underförstådda, inklusive (men inte begränsat till) underförstådda garantier för säljbarhet, lämplighet för ett visst ändamål eller icke-intrång. Även om de uppgifter som lämnats anses vara korrekta, kan de innehålla felaktigheter.

Framtidsinriktade uttalanden

Internetsidor, releaser om investerarrelationer (IR), årsredovisningar och delårsrapporter, framtidsutsikter, presentationer, ljud-och videofiler av evenemang (inspelade eller live) och andra dokument på denna webbplats innehåller bland annat framtidsinriktade uttalanden som återspeglar ledningens aktuella syn på framtida händelser.

Ord som "förutser", "antar", "tror", "uppskattar", "förväntar", "avser", "kan", "planerar", ”projekterar" och "bör" och liknande uttryck återspeglar framåtblickande uttalanden. Sådana uttalanden är föremål för risker och osäkerheter, inklusive, men inte begränsat till: en ekonomisk nedgång i världens länder; förändringar i valutakurser och räntenivåer; införandet av konkurrerande produkter; ökade försäljnings-incitament; och sjunkande återförsäljningspriser för eventuella produkter som tillverkas eller säljs av Amiantit.

Om någon av dessa eller andra risker och osäkerheter uppstår, eller om de antaganden som ligger till grund för något av dessa påståenden visar sig vara felaktiga, då kan de faktiska resultaten avvika väsentligt från det som uttryckts eller antytts i sådana uttalanden. Vi har inte för avsikt att, eller påtar oss någon skyldighet att, uppdatera något framåtblickande uttalande, som gäller endast per det datum då det uttalas.

Inga licenser

Amiantit har försökt att skapa en innovativ och informativ webbplats. Vi hoppas att du kommer att vara lika entusiastisk som vi är när det gäller denna kreativa insats. Men du måste också förstå att Amiantit måste skydda sina immateriella rättigheter, inklusive patent, varumärken och upphovsrätter. Därför ber vi er vara medvetna om att ingen licens till Amiantits immateriella rättigheter på något sätt har beviljats genom denna webbplats.

Sekretesspolicy

När du besöker våra webbplatser, registrerar vår webbserver namnet på din internetleverantör, den webbplats från vilken du besöker oss, de sidor du har besökt, samt datum och varaktighet för ditt besök. Amiantit uppskattar visat intresse för våra produkter och därmed besöket på vår webbplats. Vi tar skyddet av personuppgifter på största allvar och vi vill att du ska känna dig bekväm när du besöker våra webbplatser. Skyddet av din integritet är avgörande för oss när vi behandlar dina uppgifter. Uppgifterna som samlats in under ditt besök på våra webbplatser kommer enbart att behandlas av oss i enlighet med de bestämmelser som styr dataskyddet för varje land vars webbplatser återfinns. Emellertid kan Amiantits webbplats innehålla länkar till andra webbplatser som inte omfattas av denna praxis för sekretess som på denna webbplats.

Amiantit Service GmbH har en skyldighet att använda personuppgifter exklusivt för egna syften, behandla dessa konfidentiellt och skydda dessa mot missbruk, i enlighet med bestämmelserna om gällande dataskydd, och då särskilt Federal Data Protection Act (BDSG), Telecommunications Act (TKG) och Teleservices Data Protection Act (TDDSG). Om du tillhandahåller personuppgifter på denna webbplats, samtycker du till att sådana uppgifter får samlas in, lagras och behandlas inom ramen för bestämmelserna som styrs av dataskyddet, och så långt som det anses lämpligt och nödvändigt.

Denna webbplats använder Google Analytics, en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google, Inc. (“Google”). Google Analytics använder ”cookies”, som är textfiler placerade på din dator för att hjälpa webbplatsen att analysera hur användare använder webbplatsen. Informationen som genereras av cookie om din användning av webbplatsen (inklusive IP-adressen) kommer att vidarebefordras till och lagras av Googles servrar i USA. Men det fall av aktivering av IP-anonymisering, kommer Google för det första att avkorta/anonymisera IP-adressen för medlemsstaterna i EU, som för övriga parter i avtalet på det europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). Endast i undantagsfall skickas den fullständiga IP-adressen till och förkortas av Googles servrar i USA. Google kommer att använda denna information i syfte att utvärdera din användning av webbplatsen, sammanställa rapporter om webbplatsaktiviteter för operatörer av webbplatsen och tillhandahålla andra tjänster som är relaterade med webbplatsaktiviteter och användning av internet. Google kan också komma att överföra information till tredje parter där så det krävs enligt gällande lag, eller där sådan tredje part behandlar information för Googles räkning. Google kommer inte att sammanföra din IP-adress med några andra uppgifter som innehas av Google. Du kan neka användningen av cookies genom att välja lämpliga inställningar på webbläsaren, men ha dock i åtanke att om du gör det kan det betyda att du inte kommer att kunna använda denna webbplats alla funktionaliteter. I och med användandet av denna webbplats, samtycker du till behandling av uppgifter om dig av Google på det sätt och för de syften som har angivits ovan.

Denna webbplats använder också emellanåt Googles Inc. ("Google") funktion för ommarknadsföring. Denna funktion används för att presentera besökare till webbplatsen med innehållsrelaterad reklam som en del av Googles annonsnätverk. Webbplatsens webbläsare för besökare lagrar så kallade "cookies", små textfiler som lagras på din dator och som gör att besökarna känns igen när de besöker webbplatser som ingår i Googles annonsnätverk. Besökare på dessa sidor kan sedan presenteras med reklam som relaterar till innehållet som besökaren tidigare visat intresse för på webbplatser med användning av Googles funktion för ommarknadsföring. Enligt Googles egen information, samlar de inte in personuppgifter under denna process.

Skulle du dock fortfarande inte vilja använda Googles funktionen för ommarknadsföring, kan den vanligtvis inaktiveras genom att göra lämpliga inställningar under http://www.google.com/settings/ads. Alternativt kan du inaktivera användningen av cookies för intressebaserad annonsering genom Network Advertising Initiative genom att följa anvisningarna på http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp.

Mer information om Google ommarknadsföring och dess policy för personuppgifter hittar du under: http://www.google.com/privacy/ads/.

Copyright för bilder och grafik som används

@ Helder Almeida - Fotolia.com
@ weyo - Fotolia.com
@ Julien Eichinger - Fotolia.com
@ Web Buttons Inc - Fotolia.com
@ Gudellaphoto - Fotolia.com
@ Vladislav Kochelaevs - Fotolia.com