Göm meny


VATTENKRAFT

Flowtite rörledningar har använts som tilloppstuber för vattenkraftverk sedan början av 1970-talet. När det gäller allt från Kaplan-system med lågt tryck och stor diameter till mellanstora Francisturbiner eller Pelton-hjul med högt tryck, har Flowtite-rör, kopplingar och rördelar haft stor framgång i tilloppstubsapplikationer runt om i världen. Kombinationen av mekaniska och kemiska egenskaper gör dem till ett perfekt val för vattenkraft- och tilloppstubsapplikationer.

Tryckslag, även kallad tryckstöt, är den plötsliga ökning eller sänkning av trycket som orsakas av en plötslig förändring i flödeshastigheten inom rörsystemet och är ett viktigt värde i tilloppstubsberäkningarna. För Flowtite rörsystem beräknas det under jämförbara förhållanden uppgå till cirka 50 % av värdet för stål- och segjärnsrör. Våra GRP-rör har en tryckslagstolerans på 40 % av den nominella tryckklassen. Amiantit Europe erbjuder tryckrör från DN 100 till DN 4000 i tryckklasser PN 6 till PN 32 och med en styvhet upp till SN 10000.

Mer information om vattenkraftsystem finns tillgänglig i sektionen "Nedladdningar".