Göm meny


KONSTBEVATTNING

Rörens prestanda liksom deras driftkostnader, vilket utgör en viktig del av kostnaderna i bevattningsprojekt över hela världen, har fått en allt större betydelse. Flowtite GRP-rörsystem är att föredra vid bevattning eftersom de förhindrar vattenförluster. Eftersom det är ett kompositmaterial, har användningen av GRP blivit allt vanligare inom bevattningsapplikationer och Flowtite GRP-rör ersätter alltmer traditionella metall- och betongbaserade ledningar, liksom konventionella öppna kanaler.

De används i stor utsträckning för huvud-, distributions- och pumpledningar i bevattningsprojekt. Sifonledningar i bevattningssystem korsar vanligen branta dalar, eller bäckar och dammar. Tack vare sin låga vikt, tillåter Flowtite GRP-rör enkel transport, även i branta sluttningar, och säker installation. Deras höga mekaniska hållfasthet, flexibilitet mot överbelastningstoppar och deras korrosionsbeständighet gör Flowtite GRP-rörsystem till den föredragna lösningen för sifonledningar i bevattningssystem.

Utmärkt korrosionsbeständighet gör att det inte behövs något extra korrosionsskydd eller katodiskt skydd och de olika GRP-fogsystemen, som är väl beprövade, garanterar en säker, snabb och enkel installation av bevattningsledningar. De utmärkta produktegenskaperna, i kombination med individuella, projektanpassade installationsmetoder, undviker läckage i matar- och distributionsledningar, avdunstning i öppna kanaler och driftförluster.

Mer information om bevattningssystem finns tillgänglig i sektionen "Nedladdningar".