Göm meny


AVLOPP


AVLOPPSLEDNINGAR

Bland de första och mest framgångsrika installationerna av Flowtite-rör är avloppsapplikationer, där svavelsyra i koncentrerat avloppsvatten ofta förstör många traditionella rörmaterial. I många länder har ingenjörer blivit medvetna om detta och använder inte något annat material än GRP för den här applikationen. Mer information om Flowtite-rör för självfallssystem hittar du här.

Flowtite-rör är också väl lämpade för tryckavloppsapplikationer (pumpledningar), där materialets hållbarhet, enkel installation och kontinuerlig drift är kritiska punkter. Mer information om Flowtite-rör för tryckavloppssystem hittar du här.

Det tillgängliga programmet av standardprodukter varierar från DN 100 upp till DN 3000 i tryckklasser upp till 10 bar och en styvhet på upp till SN 10000. För vattenskyddsområden finns även rör med dubbla väggar tillgängliga på begäran. Flowtite rörsystem har testats och godkänts för transport av avloppsvatten, och uppfyller de kriterier som fastställts av många av världens ledande myndigheter och testinstitut, vilket omfattar:

 • Kitemark – Storbritannien
 • Kiwa – Komo produktcertifikat K22463/03 – Nederländerna
 • AENOR Asciacionpanole de normalizacion y certificacion – Spanien
 • Centralny Osrodek Badawczo - Rozwojowy Techniki Instalacyjnej AT/2002-02-1285-03 – Polen
 • COBRTI INSTAL – Polen
 • Deutsches Institut für Bautechnik (DIBt) Z-42.1-317 – Tyskland
 • AVIS TECHNIQUES från CSTB Centre Scientifique et Technique du Bâtiment – Frankrike
 • BCCA Belgian Construction Certification Association BENOR BB 652-665 – Belgien
 • ON Österreichisches Normungsinstitut ON-N 2005 085 - Österrike
 • GH Certifikat sukladnosti br. 23-070/06 – Kroatien
 • Institut pro Testování a certtifikaci, A.S.01 0187 V/AO/a – Tjeckien
 • Igmat Certifikat kontrole proizvodnje VOL2P-CPD-0067 – Slovenien
 • IRAM – Instituto de Racionalización de Materiales – Argentina
 • SABS South African bureau of standards - Sydafrika
 • Bureau of Indian standards - Indien
 • Certif – Portugal

DRÄNERING OCH AVVATTNING

För att begränsa belastningen från skyfall både på kombinerade avloppsledningar och på reningsverk, används bräddavlopp för att släppa ut överflödigt dagvatten till en recipient, t.ex. ett angränsande vattendrag. Flowtite avloppsledningar används också för att konstruera:

 • Bräddavloppssystem för dagvatten
 • Uppsamlingsbassänger
 • Sedimenteringsbassänger med bräddavlopp
 • Utjämningsmagasin för dagvatten

Bräddavloppssystem för dagvatten finns tillgängliga i diameter upp till 3000 mm och med en styvhet upp till SN 10000. Mer information om tanksystem för dagvatten finns i sektionen "Nedladdningar".