Göm meny


AMIJACK

AMIJACK GRP-rörtryckningsrör är centrifugalgjutna rör av polyesterharts, glasfiber och kvartssand. Råmaterialet matas in i en roterande gjutform i specificerade mängder för att bilda en skiktad sammansatt struktur med en kompakt konstruktion. Råmaterialet doseras exakt av en speciell matare som adderar de olika materialen enligt den specifikation som gäller för det rör som tillverkas. Denna process skapar en mycket kompakt kompositstruktur, som är nödvändig och mycket viktig för rörtryckningsapplikationer. Den unika väggkonstruktionen säkerställer korrekt och säker användning av rören under installation och senare under drift.

AMIJACK rör uppfyller alla kriterier enligt EN-ISO 25780 standarden, vilket säkerställer utmärkt kvalitet och precision på utförandet. Amiantits kvalitetssystem ålägger särskilda förfaranden i varje skede av rörproduktionen, alltifrån råvarukontroll, via rörtillverkning fram till tester på den färdiga produkten.

Rören är avsedda för byggande och renovering av underjordiska rörledningar som använder schaktfria metoder. De har hög ringstyvhet och ett kopplingsutförande där ytterdiametern är den samma som den yttre rördiametern.

AMIJACK-rör levereras med en ytterdiameter på mellan 427 mm och 2 453 mm. De kan erbjudas i standardlängderna 1, 2, 3 och 6 m. Andra längder finns att få på begäran. Dessutom är rören tillgängliga med olika typer av kopplingar.

Fördelar

Eftersom AMIJACK-produkten är ett GRP-rör, erbjuder den samma allmänna fördelar som redan har beskrivits för Flowtite-produkten. Dessutom erbjuder den unika materialbearbetningen också några specifika fördelar för användning vid rörtryckning. De främsta fördelarna med rörtryckning jämfört med konventionell schaktning är:

 • Minsta möjliga miljöstörning, i synnerhet i tätorter
 • En stark, vattentät, komplett rörledning efter det att rörtryckningen är avslutad
 • Vanligtvis lägre installationskostnader jämfört med nedgrävd installation
 • Rörstrukturen kan utformas individuellt enligt projektspecifika krav
 • Hög axiell tryckhållfasthet (min. 90 N/mm2)
 • Slät och jämn utsida
 • Elastiska materialegenskaper
 • Enkel rörbearbetning
 • Låg specifik vikt på GRP-material
 • Utmärkta hydrauliska egenskaper

MATERIALEGENSKAPER


Specifik materialvikt: 20 kN/m3
Axiell tryckhållfasthet: 90 MPa
Säkerhetsfaktor för rörtryckningskraft 3,5
Colebrook-White koefficient 0,01mm
Ringens böjmodul 11 000 MPa

Den tillgängliga standardiserade ringstyvheten (N/m2) med kopplingar som ligger i linje med rörets utsida varierar mellan SN 32000 och SN 1000000.

APPLIKATIONER

AMIJACK-rör används i rörledningar för transport och lagring av vatten, dagvatten, avlopp och industriellt avloppsvatten. Rören installeras primärt genom rörtryckning och används främst för:

 • Byggande av nya avloppsledningar
 • Ersättning av gamla avloppsledningar
 • Byggande av kanaler som skyddsrör för gasledningar, fjärrvärmeledningar etc.
 • Väg- och teknikkulvertar inom transportteknik
 • El- och telekabelrör i tätorter eller områden med restriktioner när det gäller grundvatten
 • Infodring

Mer information om AMIJACK-produkter finns tillgänglig här.