Göm meny


AMIREN

AMIREN GRP-rörsystem är främst avsedda för schaktfri renovering av trycklösa avloppssystem med icke-cirkulära tvärsnitt. Rören tillverkas i en diskontinuerlig process med fiberlindning. Hartsimpregnerad kontinuerlig och huggen glasfiber lindas på en roterande icke-cirkulär kärna med kontrollerade sekvenser. Med hjälp av denna teknik tillverkas ett mycket kompakt laminat som framhäver de bästa egenskaperna i de tre grundläggande råmaterialen: glasfiber, harts och kvartssand.

AMIREN icke-cirkulära rör uppfyller kvalitetskrav och testgodkännanden i många länder i Europa. Bland annat har AMIREN-produkter klarat följande standardtester:

 • Nötningstest enligt DIN EN 295 del 3/DIN19565 del 1, TU (Technische Universität) Darmstadt, Tyskland
 • Mekaniska tester enligt ISO 178, ISO 899-2, DIN EN ISO 527-4, DIN 53479, ISO 172
 • Täthetstest för rörkopplingar enligt DIN 4060 MPA Dortmund, Tyskland
 • Beständighetstest mot högtrycksspolning enligt utkast DIN 19523, IRO Oldenburg, Tyskland
 • Statiskt knäckningstest MFPA Leipzig, Tyskland
 • Täthetstest för rörkopplingar enligt ÖNORM B 5163

FÖRDELAR

AMIREN rörsystem förser marknaden med en produkt som erbjuder långsiktiga rörlösningar till en låg kostnad för alla kunder. Den långa listan över funktioner och fördelar garanterar ett optimalt system i termer av installation och livscykelkostnad.

 • Omfattande produktsortiment
 • Korrosions- och kemikaliebeständigt
 • Låg vikt (väger 10 % av vad betong gör)
 • Utmärkta hydrauliska egenskaper
 • Täta, effektiva fogar konstruerade för att eliminera infiltration eller exfiltration
 • Låga underhållskostnader på grund av en minskad mängd avlagringar och en god självrengörande effekt

AMIREN rörsystem finns i princip tillgängliga i följande tvärsektioner:

 • Äggformade
 • Trattformade
 • Päronformade
 • Parabolformade
 • Ellipsformade

Andra icke-standardiserade former, konstruerade i enlighet med specifikationer och projektkrav, tillverkas på begäran. De standardiserade bygglängderna för AMIREN-rör är 2 och 3 m. Individuella längder på upp till 6 m finns att få på begäran. Det stora produktsortimentet för AMIREN-system innehåller även ett utökat program av segmenterade rördelar. AMIREN rörsektioner som används för avloppssystem installeras nedgrävda eller genom infodring.

Rör och rördelar kopplas vanligtvis ihop med hjälp av integrerade muffar med elastomerpackningar. Dessutom finns limmade och laminerade skarvar också att få på begäran. Längden och tjockleken på lamineringen beror på diameter och applikation.

Mer information om AMIREN-produkter finns tillgänglig här.