Göm meny


FÖRDELAR

På grund av de enastående materialegenskaperna hos glasfiberarmerad plast, erbjuder de tillverkade produkterna utmärkta fördelar:

KORROSIONSBESTÄNDIGHET

 • Lång och effektiv livslängd
 • Inga behov av inre foder, ytbeläggning, katodskydd, inlindning eller andra typer av extra korrosionsskydd
 • Låga underhållskostnader
 • De hydrauliska egenskaperna förblir i huvudsak konstanta över tiden

LÅG VIKT
(25 % AV VIKTEN FÖR SEGJÄRN, 10 % AV VIKTEN FÖR BETONG)

 • Låga transportkostnader (möjlighet att skjuta in rör i varandra)
 • Eliminerar behov av dyrbar rörhanteringsutrustning

LÅNGA STANDARDLÄNGDER
(6 OCH 12 METER)

 • Färre skarvar minskar installationstiden
 • Fler rör per lastbilslast innebär lägre transportkostnader

UTMÄRKTA HYDRAULISKA EGENSKAPER

 • Extremt slät insida
 • Hazen Williams flödeskoefficient på cirka C=150
 • Låg friktion innebär att det krävs mindre pumpenergi vilket ger lägre driftkostnader
 • Mannings flödeskoefficient n = 0,009
 • Minimal slamuppbyggnad innebär lägre kostnader för rengöring
 • Utmärkt nötningsbeständighet

FLOWTITE PRECISIONSKOPPLINGAR MED ELASTOMERPACKNINGAR

 • Täta, effektiva kopplingar konstruerade för att eliminera infiltration eller exfiltration
 • Enkel ihopkoppling minskar installationstiden
 • Tillåter små riktningsförändringar eller differentiella sättningar utan extra rördelar

FLEXIBEL TILLVERKNINGSPROCESS

 • Anpassade diametrar kan tillverkas för att möjliggöra maximala flödesvolymer
 • Anpassade längder kan tillverkas för att möjliggöra maximal flexibilitet

AVANCERAD TEKNISK RÖRKONSTRUKTION

 • Många tryck- och styvhetsklasser för att uppfylla konstruktörernas kriterier
 • Lägre utbredningshastighet för tryckvågor än för andra rörmaterial kan innebära minskade kostnader när man utformar för tryckslag
 • Hög och jämn produktkvalitet över hela världen som uppfyller stränga produktnormer (ASTM, AWWA, DIN-EN ...)