Göm meny


APPLIKATIONER

Mångsidigheten hos Flowtite-produkter ger högre prestanda till lägre kostnad för mångahanda applikationer. En växande medvetenhet om de operativa kostnadsbesparingar och den överlägsna korrosionsbeständighet som Flowtite glasfiberarmerade rör erbjuder, har resulterat i en utbredd användning inom följande områden:

Dricks- och råvatten
Avlopp
Vattenkraft
Konstbevattning
Industriella applikationer