Göm meny


TILLVERKNINGSPROCESS

Flowtite fiberlindningsmaskin representerar den mest avancerade, toppmoderna teknik som finns, och är den främsta metoden för tillverkning av glasfiberrör. I enkla termer består denna tillverkningsmaskin av en kontinuerlig stålbandsspindel som stöds av stänger. När spindeln roterar, dras stålbandet runt av friktionen och rullager gör att bandet rör sig i längsriktningen. Hela spindeln rör sig sedan i ett spiralmönster mot utgången.

Allt eftersom rotationen pågår doseras alla råmaterialen i exakta mängder. Elektroniska sensorer ger en kontinuerlig återkoppling av parametrarna, så att de olika matningssystemen applicerar den rätta mängden material. Detta säkerställer att den mängd material som krävs för att tillverka de olika lagren appliceras under hela tillverkningsskedet. Först en formsläppsfilm, följt av olika slags former och mönster av glasfibrer, inbäddade i en matris av polyesterharts.

De strukturella lagren är enbart gjorda av glasfiber och harts, medan kärnskiktet däremot innehåller ren kvartssand. Det är den kontinuerliga appliceringen av dessa material på spindeln som bildar röret. Efter det att röret har bildats på spindeln, härdas det och kapas därefter till önskad längd. Ändarna på rörsektionen bearbetas och kalibreras för att passa kopplingen exakt.