Göm meny


MATERIALEGENSKAPER

Det tillverkade rörets perifera (ring) och axiella hållfasthet verifieras genom provning. Styvhets- och nedböjningstester utförs också på röret. Alla dessa tester görs på ett rutinmässigt sätt enligt Flowtite kvalitetshandbok. Dessutom bekräftas rörets konstruktion och sammansättning.

 • Det finns ingen ultraviolett nedbrytning som påverkar den långsiktiga livslängden hos Flowtite-rör.
 • För Flowtite-rör varierar kvoten för ring (omkrets) belastningar och axiell reaktion (Poissons konstant) mellan 0,22 och 0,29.
 • Den termiska koefficienten för axiell expansion och kontraktion för Flowtite-rör är 24 till 30 x 10-6 cm/cm /°C.
 • Beroende på drifttemperatur och den typ av harts som används i tillverkningen av rör och rördelar, kan tryckklassen påverkas vid höga temperaturer. Särskilda skräddarsydda lösningar för höga temperaturer finns att få på begäran.
 • Den genomsnittliga nötningsförlusten för ett Flowtite-rör är 0,34 mm på 100 000 cykler.
 • Den rekommenderade flödeshastigheten för GRP-rör är 3,0 m/sek. Beroende på den vätska som transporteras i röret, är högre flödeshastigheter möjliga och kan accepteras.
 • Baserat på tester som utförts på Flowtite-rör i befintliga installationer, kan Colebrook-White-koefficienten sättas till 0,029 mm. Detta motsvarar en Hazen-Williams flödeskoefficient på cirka C=150. Manning-koefficienten n = 0,009.
 • De styvhetsklasser som tillverkas som standard är SN2500, SN5000 och SN10000. Andra styvhetsklasser finns att få på begäran.
 • Flowtite-rör kan levereras i tryckklasser mellan PN1 och PN32.
 • Standardlängder för Flowtite är 6 eller 12 m. Individuellt skräddarsydda längder på upp till 24 m finns att få på begäran. Diametrar som är mindre än 300 mm finns endast tillgängliga i 6 meters standardlängder.
 • Flowtite rörsystem levereras i nominella diametrar från DN100 upp till DN4000. Större och mellanliggande diametrar finns också att få på begäran. De diameterintervall som tillverkas lokalt som standard varierar beroende på tillverkningsanläggningarna.
 • Flowtite GRP-rör erbjuder utmärkt beständighet mot många kemikalier.

Nedanstående lista är baserad på information som lämnats av de hartstillverkare som levererar material till tillverkarna av Flowtite-produkter. Således lämnar den här guiden endast allmän information och innebär inte ett godkännande av alla eventuella applikationer, eftersom Flowtite Technology inte har kontroll över villkoren för användning och inte heller har några metoder för att identifiera de miljöer som röret oavsiktligt kan ha exponerats för.