Göm meny


RÖRLAMINAT

De grundläggande råvarorna som används för att tillverka rören är harts, glasfiber och kvartssand. Vid normala förhållanden används ortoftaliska polyesterhartser eftersom de ger god prestanda för de flesta tillämpningar. Endast råvaror som godkänts av Flowtite används för tillverkning av Flowtite-rör. Skissen visar en typisk tvärsektion av ett rörlaminat. Denna sektion, liksom sättet att tillämpa och placera de olika råvarorna, kan variera beroende på rörapplikationen.