Göm meny


KVALITET

Flowtite GRP-rör har testats enligt kraven i olika normer såsom AWWA eller ATV. De viktigaste är kopplingens egenskaper, initial ringdeformation, långtids ringböjning samt långsiktig kapacitet att stå emot tryck och spänningskorrosion.

Flowtite-rör och kopplingssystem har testats rigoröst för att verifiera överensstämmelse med dessa standarder. Resultaten från långtidstester uppvisar att säkerhetsmarginalerna har visat sig vara högre än väntat och att en extrapolering ända upp till 150 år kan uppnås.

Flowtite GRP-rör uppfyller härmed kraven från vissa institutioner som kräver en livscykellängd på mer än 100 år för rören.

  • Det femtioårs-värde för spänningskorrosion som förutspåtts
    enligt vad som publicerats av Flowtite är 0,67 %.

  • Det femtioårs-värde för HDB-spänning som förutspåtts
    enligt vad som publicerats av Flowtite är 0,65 %.

  • För långtidsböjning är det förutspådda femtioårs-värdet 1,3 %
    enligt vad som publicerats av Flowtite.

Mer information om kvalitet och specifikationer hittar du här.