Göm meny


LEVERANSOMFÅNG

Flowtite rörsystem erbjuder ett brett produktsortiment som uppfyller förväntningar och krav på nästan alla applikationer hos kommuner och industrier.

RÖR

Flowtite rörsystem levereras i nominella diametrar från DN 100 upp till DN 4000. Större och mellanliggande diametrar finns också att få på begäran. Utbudet av standarddiametrar i mm defineras nedan:
100 · 150 · 200 · 250 · 300 · 350 · 400 · 450 · 500 · 600 · 700 · 800 · 900 · 1000 1100 · 1200 · 1400 · 1600 · 1800 · 2000 · 2200 · 2400 · 2600 · 2800 · 3000

Utbudet av lokalt tillverkade rör varierar beroende på tillverkningsenheterna. För mer detaljerad information, vänligen kontakta din lokala kontaktperson. Diametrar större än 3000 mm upp till 4000 mm och andra diametrar finns att få på begäran.
Standardlängderna för Flowtite-rör är 6 och 12 m för diametrar större än 300 mm. Mindre diametrar (DN ≤ 300) finns endast tillgängliga i 6 meters standardlängd. Mindre och större längder finns också att få på begäran.

Flowtite-rör kan levereras med följande specifika initialstyvheter:

Styvhetsklass
SN
Styvhet
(N/m²)
Styvhet (ASTM)
(pls)
2500 2500 18
5000 5000 30
10000 10000 72
Standard styvhetsklasser

Andra styvhetsklasser finns att få på begäran. Vi skräddarsyr även rörsystem med en styvhet som är anpassad efter projektets behov.

Flowtite GRP-rör levereras normalt i de tryckklasser som finns angivna här nedan:

Tryckklass
PN
Tryckklassificering
bar
Övre diametergräns
1 (självfall) 1 4000
0 0 4000
12 12 4000
16 16 3500
20 20 3000
25 25 2400
32 32 1800
Standard tryckklasser

Inte alla tryckklasser finns tillgängliga lokalt i alla diametrar och styvhetsklasser. För mer detaljerad information, vänligen kontakta din lokala Flowtite tillverkare eller leverantör. Kontaktinformation hittar du här. Skräddarsydda rör med en tryckklass som är anpassad projektets behov finns också tillgängliga.

Rörens tryckklassificering har fastställts i enlighet med de tillvägagångssätt som finns beskrivna i internationella standarder. Rören är tryckklassificerade för fullt arbetstryck, även när de är nedgrävda till maximalt rekommenderat djup och med beaktande av det angreppssätt för kombinerade belastningar som anges i dessa standarder.

RÖRDELAR

Alla rörsystem behöver rördelar. Flowtite GRP-rördelar är gjutna eller tillverkade av samma material som används för att producera Flowtite-rör. Det gör det möjligt att tillverka ett brett sortiment av rördelar, standardiserade såväl som icke-standardiserade. Programmet omfattar ett brett spektrum av GRP-rördelar för vattenförsörjning och avloppssystem såsom böjar, T-rör, grenrör, flänsar, reduktioner, sadelstycken, brunnar och prefabricerade sammansatta komponenter (spools).

Förutom standardsortimentet och beroende på tillverkningsställe finns även maskintillverkade GRP-rördelar tillgängliga och de täcker ett område från DN 100 till DN 800. Normala segmenterade och laminerade rördelar används sedan från DN 900 upp till maximal produktionsstorlek.

Genom att använda exakta specifikationer och utnyttja avancerade maskiner, kan en jämn kvalitet garanteras. Användning av moderna material och tillverkningsmetoder möjliggör design och tillverkning av avancerade geometrier och rördelar för höga drifttryck, som inte tidigare funnits tillgängliga för GRP-rördelar med stora diametrar.

Det utbud av rördelar som finns för varje applikation, hittar du här.

GRP-FLÄNSAR

GRP-flänsar, lösa eller fasta, används för att koppla ihop Flowtite-rör med andra systemkomponenter, exempelvis ventiler. Den vanligaste tätningsmetoden är en O-ring i ett packningsspår på ena sidan. Andra tätningsmetoder kan användas. Flänsarna är tillverkade enligt det standardmönster för bultar som anges i ISO 7005. Andra dimensionssystem för bultar som t ex AWWA, ANSI, DIN och JIS kan också levereras. GRP-flänsar finns tillgängliga för system med eller utan axiell belastning.

FLEXIBLA STÅLKOPPLINGAR – TANGENTIELL BULT (STRAUB, TEE-KAY, ARPOL, ETC.)

Vid anslutning av Flowtite-rör till andra rörmaterial med olika diametrar, är flexibla stålkopplingar en av de rekommenderade fogmetoderna. Dessa kopplingar består av en stålmantel med en invändig tätningshylsa av gummi. De kan även användas till sammankoppling av Flowtite rörsektioner, till exempel vid reparation eller vid inskarvning.

MEKANISKA STÅLKOPPLINGAR – AXIELL BULT (VIKING JOHNSON, HELDEN, KLAMFLEX, ETC.)

Mekaniska kopplingar används för sammankoppling av olika material och diametrar, och för att anpassa dem till flänsförband. Dessa kopplingar finns tillgängliga i en mängd olika utföranden, både när det gäller bultstorlek, antalet bultar och utformning av packningen. Om entreprenören avser att använda en specifik design (märke och modell) av en mekanisk koppling, uppmanas han att rådfråga sin lokala återförsäljare innan köp för att förhindra överbelastning av Flowtite-röret när han försöker få en vattentät tätning gentemot det andra materialet.

GRP-BRUNNAR

GRP-brunnar är tillverkade av Flowtite GRP-rör och är en integrerad del av rörinstallationerna. De är monolitiska produkter med definierad sammansättning och definierade egenskaper och deras design är baserad på Flowtite GRP-rör och GRP-plattor, sammanfogade med hjälp av polyester - glasfiberlaminat. Den teknik som används i produktionsprocessen av GRP-brunnar garanterar en helt tät förslutning, helt korrosionsbeständig, utmärkt hållbarhet och säker drift och underhåll.

GRP-brunnar är i första hand konstruerade att användas för:

 • inspektion och underhåll av dagvatten- eller avloppsledningar
 • luftning av dagvatten- eller avloppsledningar
 • ändring av flödesförhållanden (riktning, tryck, flöde)
 • rengöring och spolning av dagvatten- eller avloppsledningar
 • underhåll av vattenmätare och armaturer
 • inhysning av pumpstationer
 • dagvattenbrunnar

Beroende på nationella föreskrifter, måste de färdiga brunnarna uppfylla kraven i prEN 15383 och kraven på täthet enligt EN 1610 efter installationen.

GRP-brunnar tillverkade av Flowtite-rör består av en sammansättning av högteknologiska material och erbjuder många fördelar:

 • Icke korroderande
 • Hållbara
 • Säkra
 • Underhållsfria
 • Inre och yttre korrosionsbeständighet
 • Väggstruktur i ett stycke
 • Begränsar infiltration
 • Förhindrar exfiltration
 • Låg vikt
 • Enkel hantering
 • Lossning med lätt utrustning
 • Ingen tung utrustning krävs för installation
 • Enkel installation
 • Besparingar i installationstid
 • Mindre schaktning
 • Inga tunga fundament
 • Ingen väntetid för härdning av basplattan innan installation
 • Enkel modifiering: ytterligare röranslutningar kan göras med vanliga handverktyg
 • Monolitisk konstruktion - ingen montering på plats
 • Enkel inspektion
 • Driftsäkra
 • Tillförlitliga
 • Formstabila
 • Enhetlig design

Ytterligare information om brunnar hittar du här.

TANKAR & TILLBEHÖR

Den flexibila produktionen gör det också möjligt att tillverka skräddarsydda tankar & sammansatta komponenter. För mer information, vänligen kontakta din lokala återförsäljare. Kontaktuppgifter hittar du här.

Tankar tillverkade av Flowtite-rör består av ett korrosionsbeständigt system för lagring av vatten, kemikalier, septiska och andra vätskor under eller ovan jord. Tankarna håller hög kvalitet och är tillverkade enligt strikta specifikationer och kvalificerade i enlighet med internationella normer och listor som t.ex. Underwriters Laboratories. För detaljerad information, vänligen kontakta din lokala återförsäljare.

Mer information om tanksystem finns tillgänglig i sektionen "Nedladdningar".