Göm meny


INSTALLATION

På kundens begäran kan vi tillhandahålla en fälttekniker. Fältteknikern kan ge råd till kunden och/eller installatören och hjälpa honom att uppnå en tillfredsställande rörinstallation. Det rekommenderas att service ute på installationsplatsen anlitas i det inledande skedet av installationen, för att sedan eventuellt anlitas periodvis under projektets gång. Den här tjänsten kan variera från att vara kontinuerlig och praktiskt taget på heltid till periodisk, beroende på överenskommelsen mellan kund och leverantör. De huvudsakliga arbetsuppgifterna kan omfatta:

  • Support gällande produktinstallation
  • Tillsyn på installationsplatsen
  • Hydrauliska tester