Göm meny


LOGISTIK

De GRP-rörsystem som tillverkas av Amiantit Europe levereras till alla länder i Europa. I ett nära samarbete med alla kunder utarbetar de erfarna Amiantit-specialisterna på logistikavdelningarna den mest effektiva lösningen för transport på järnväg, väg, till sjöss och i luften. Kostnadsbesparingar kan erhållas genom att våra rör med mindre diameter kan läggas inuti rör med större diameter, vilket är möjligt på grund av låg vikt och enkel hantering.

För mer information, vänligen kontakta din lokala återförsäljare. Du hittar dennes kontaktinformation här.