Göm meny


UNDERHÅLL

Även om GRP-rör endast har ett smärre reparations- och underhållsbehov, kan det finnas situationer där detta är nödvändigt. Till exempel på rörledningar som utsätts för mycket slam, eller för rörskador orsakade av schaktning där rören redan lagts ner. För sådana situationer erbjuder Amiantit-enheterna följande tjänster:

  • Utvärdering och systemunderhåll
  • Inspektion och diagnos på installerade system
  • Underhållsplaner för befintliga ledningsnät och anläggningar
  • Reparationsarbeten och utbyte av installationer